Objavljen razpis za Zoisove štipendije

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij in Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.

Razpis za dodelitev Zoisove štipendije je  namenjen tistim, ki do sedaj Zoisove štipendije še niso prejemali ter tistim, ki so Zoisovo štipendijo prejemali v srednji šoli ali na 1. bolonjski stopnji študija, vendar sedaj prehajajo na višjo/visoko šolo oziroma na 2. bolonjsko stopnjo. Za te študente in dijake se bo uporabljal novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) ter nov Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Rok za oddajo vloge je za dijake 5. 9. 2014, za študente pa 8. 10. 2014.

Povezava do razpisa

Objavljen je tudi Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Namenjen je obstoječim Zoisovim štipendistom, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 nadaljevali izobraževanje na istem izobraževalnem programu. Za njih veljajo isti pogoji kot do sedaj.

Rok za oddajo te vloge je prav tako za dijake 5. 9. 2014, za študente pa 8. 10. 2014.

Povezava do razpisa

Pri oddaji vlog za Zoisovo štipendijo pa bodite pozorni tudi na to, da v kolikor želite prejemati dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča, morate imeti začasno prebivališče prijavljeno najkasneje s 1. oktobrom. V kolikor oddate vlogo brez potrdila o začasnem prebivališču, vas bo sklad pozval k dopolnitvi vloge, vendar pa mora biti najkasnejši datum prijave začasnega bivališča kljub temu 1. oktober.  

Več o Zoisovih štipendijah si lahko preberete v ŠKIS-ovi popotnici za študente (strani 20-21 za stare štipendiste ter strani 28-29 za nove štipendiste).

Povezava do publikacije ŠKIS-ova popotnica za študente: https://issuu.com/popotnica/docs/publikacija-elektronska-enostranska

 

Avtor: Janja Hren

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS