Obštudijske dejavnosti

Zakaj mi koristijo in kaj vse lahko poleg študija še počnem?

 

Obštudijske dejavnosti so organizirane dejavnosti oziroma aktivnosti, ki se izvajajo poleg študijske dejavnosti. Spodbujajo razvoj kompetenc, veščin in prednosti s področij, ki neposredno niso del študijskega programa. Omogočajo torej pridobitev dodatnih izkušenj, ki so ne le dobra popotnica za bodočo karierno pot, temveč mnogokrat tudi odlična priložnost za osebnostni razvoj.

 

 

Če se študentu obštudijska dejavnost prizna v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in kreditne točke ECTS vštejejo v skupno število kreditnih točk ECTS študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta v prilogi k diplomi. Potrjena in sprejeta obštudijska dejavnost lahko obsega 3 ali 4 kreditne točke ECTS. Na tak način pridobljene kreditne točke ECTS se lahko uveljavljajo v okviru 5-odstotne zunanje izbirnosti v študijskem programu prve in druge stopnje. Seveda se je možno udeleževati tudi številnih obštudijskih dejavnosti, ki niso kreditno ovrednotene. Nabor obštudijskih dejavnosti se razlikuje od članice do članice.

 

 

Obštudijske dejavnosti zajemajo vsebine z naslednjih področij:

  • športna dejavnost,
  • umetnost in kultura,
  • socialne in družbene aktivnosti,
  • prostovoljstvo,
  • varovanje zdravja in okolja,
  • raziskave, znanost in projekti, ki niso del obveznih študijskih programov ter
  • druga relevantna področja.

 

Nekatere obštudijske dejavnosti so torej kreditno ovrednotene, druge ne. Osredotočili se bomo zlasti na tiste dejavnosti, ki so ovrednotene s točkami ECTS. Obstaja pa še pester nabor kreditno neovrednotenih dejavnosti, ki jih organizirajo univerze in so brezplačne. Na področju umetnosti in kulture se lahko v marcu, tj. mesecu kulture, študentje udeležijo delavnic in tečajev, kot so tečaji risanja in slikanja, plesni tečaji, jezikovni tandemi z Erasmus študenti, tečaji učenja kitare, delavnice osnov komuniciranja in vodenih ogledov razstav. V mesecu aprilu, tj. mesecu zdravja, pa potekajo delavnice tehnik sproščanja, tečaji obnavljanja znanja temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja, predavanja o zdravem prehranjevanju, učinkoviti ustni higieni, pomenu spanca, organizirani pa so tudi različni pohodi, teki, kolesarske ture in podobno.

 

 

Športno področje

 

Kreditno ovrednoteni obštudijski športni programi so ovrednoteni s 3 kreditnimi točkami ECTS in se v okviru Univerze v Ljubljani opravljajo na Centru za obštudijsko dejavnost. Študentje lahko izbirajo med aerobiko, alpskim smučanjem, badmintonom, družabnim plesom, fitnesom, gimnastiko, jadranjem na deski, jogo, košarko, namiznim tenisom, nogometom, odbojko, pilatesom, plavanjem, potapljanjem, rokometom, šahom, športnim plezanjem, tekom na smučeh, tenisom in turnim smučanjem. Podoben nabor športnih dejavnosti nudita tudi Univerza v Mariboru prek Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja kot Univerza na Primorskem, kjer se športne dejavnosti opravljajo prek Športa UP in s sodelovanjem Univerzitetne športne zveze Primorske.

 

 

Socialne in družbene aktivnosti

 

Potrjeni kreditno ovrednoteni programi s področja socialnih in družbenih aktivnosti na UL so tutorstvo, vodenje in voditeljstvo in pa program Človekove pravice v praksi – Akademija Amnesty.

 

 

Tutorstvo kot kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost je ovrednotena s 3 kreditnimi točkami ECTS, na določenih fakultetah (recimo UL FGG) pa s 4 kreditnimi točkami ECTS. Tutorje se izbere skladno s pravilnikom o tutorstvu, vsak tutor pa opravlja delo v obliki seminarjev, samostojnega dela in individualnega izobraževanja.

 

 

Dejavnost vodenje in voditeljstvo se izvaja na Fakulteti za družbene vede in je ovrednoteno s 4 kreditnimi točkami ECTS . Udeležijo se ga lahko tako študentje te fakultete kot tudi drugi študentje Univerze v Ljubljani. Študentje se spoznajo z literaturo o vodenju drugih, vodenja pa se čisto praktično učijo tudi s pripravo in organizacijo dogodkov za javnost.

 

 

Človekove pravice v praksi je obštudijska dejavnost, ovrednotena s 4 kreditnimi točkami ECTS, in se izvaja s pomočjo organizacije Amnesty International Slovenija. S pomočjo teoretičnega pregleda in praktičnega dela se udeleženci seznanijo z mednarodnim in nacionalnim varstvom človekovih pravic in vlogo civilne družbe na področju človekovih pravic.

 

 

Prostovoljstvo

 

Na področju prostovoljstva so s 4 ECTS kreditnimi točkami ovrednotene klinike na Pravni fakulteti v Ljubljani, in sicer Pravna svetovalnica za begunce in tujce, klinika Pravo v športu, Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo in Delovno-pravna klinika. Določene druge fakultete imajo organizirane svoje sekcije za prostovoljstvo, kamor se lahko vključijo v okviru obštudijske dejavnosti tako študentje kot tudi diplomanti in zaposleni (recimo Prostovoljstvo FU na Fakulteti za upravo).

 

 

Raziskovalna dejavnost

 

Kreditno ovrednoteni programi s področja raziskovalne dejavnosti so določene študijske ekskurzije, raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov, delovanje na področju družboslovne informatike, projektno in izkustveno učenje, tekmovanja v pravnem argumentiranju, učni laboratoriji v realnem okolju, mednarodno projektno delo in podobno. Podrobnejše informacije o širokem naboru obštudijskih dejavnosti na področju raziskovanja in znanosti lahko dobite na spletni strani Univerze v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/raziskave_in_znanost/ects_programi/ . Univerza v Mariboru nudi kreditno ovrednoten program Priprava uspešne prijave na ambiciozne raziskovalne projekte.

 

 

 

Obštudijske dejavnosti ustrezajo najrazličnejšim interesom in željam študentov, zato ob širokem naboru zagotovo vsak študent najde nekaj zase. Več informacij o obštudijskih dejavnostih lahko najdete na fb-profilu Centra obštudijskih dejavnosti (https://www.facebook.com/cod.sportul/) in njihovem IG-profilu @sport.ul  (UL), kontaktirate lahko Službo za izobraževanje in študij na naslovu poststudy@um.si (UM) oziroma pobrskate po spletni strani Univerzitetnih centrov Univerze na Primorskem na naslovu https://www.upr.si/si/univerza/univerzitetni-centri/ (UP).

 

 

 

 

 

Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS