Odbor za dijake Zveze ŠKIS je eden od vsebinskih odborov Zveze. 

Prva in najpomembnejša naloga odbora je obiskovanje dijaških sekcij, preverjanje njihovega delovanja, projektov, ki jih izvajajo, ter načrtov za prihodnost, po potrebi pa pomoč in svetovanje o možnih izboljšavah pri njihovem delu.

Odbor je pripravil dokumente, ki jih klubi in dijaške sekcije lahko uporabijo kot dodatno pomoč pri vzpostavitvi in delovanju sekcije ter pri nadgradnji njenih projektov:

Idejnik projektov

V dokumentu so predstavljene osnovne smernice, ki naj bi jih dijaške sekcije vzele za temelj svojega delovanja. V njem so predstavljene osnovne ideje projektov, razdeljen pa je na tri stopnje, glede na razvitost dijaških sekcij. Vsaka stopnja je sestavljena iz splošnih nasvetov za bolj uspešno delovanje in primerov projektov. Namen idejnika ni omejevanje, temveč nudenje možnosti za napredek, zato ga lahko vsaka sekcija nadgradi s svojimi idejami, prilagojenimi za potrebe svojega kluba.

Strategija pridobivanja članov

Novi člani so za obstoj kluba na daljši rok zelo pomembni. Pridobitev le-teh pa ni vedno enostavna, zato smo pripravili nasvete in ideje, kako pridobiti nove člane – dijake. Ideje so povzete iz izkušenj študentov in dijakov, v dokumentu pa so tudi razložene. Primeri uspešne prakse so: od ust do ust, obiski na šolah, dogodki za dijake, povezovanje, mailing lista in podobno. 

Primer pogodbe o sodelovanju

V Odboru za dijake spodbujamo k temu, da pri vključevanju novih članov klubi uredijo posebne ugodnosti za člane dijaške sekcije. Ker se pri tem lahko srečajo tudi z administrativnimi ovirami, je odbor pripravil primer pogodbe, ki se jo sklene med podjetjem in klubom. Primer je pripravljen tako, da vsak klub le vstavi svoje podatke. 

Primer pravilnika o delovanju dijaške sekcije

V želji po uspešnem delovanju dijaških sekcij smo pripravili primer pravilnika o delovanju dijaške sekcije. Pravilnik je eden od načinov, kako opredeliti delovanje dijaške sekcije na klubu. Naj opozorimo, da obstaja več načinov in vsak klub si lahko svobodno izbere svojega. Za pridnostni sklad je potrebno za eno točko imeti v statutu kluba opredeljeno dijaško sekcijo.

Odbor lahko kontaktirate preko: dijaki@skis-zveza.si ali preko spodnjega kontakta vodje.

Odbor za dijake v študijskem letu 2019/2020 sestavljajo:

 Kaja Tržan(vodja odbora) kaja.trzan@skis-zveza.si
Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS