Odbor za dijake

Prva in najpomembnejša naloga odbora je obiskovanje dijaških sekcij, preverjanje njihovega delovanja, projektov, ki jih izvajajo ter načrtov za prihodnost, po potrebi pa pomoč in svetovanje o možnih izboljšavah pri njihovem delu.

Odbor za dijake v študijskem letu 2018/2019 sestavljajo:

 Kaja Tržan(vodja odbora)
Odbor lahko kontaktirate preko: dijaki@skis-zveza.si.

Odbor je pripravil dokumente, ki jih klubi in dijaške sekcije lahko uporabijo kot dodatno pomoč pri vzpostavitvi in delovanju sekcije ter pri nadgradnji njenih projektov:

 Idejnik projektov: V dokumentu so predstavljene osnovne smernice, ki naj bi jih dijaške sekcije vzele za temelj svojega delovanja. V njem so predstavljene osnovne ideje projektov, razdeljen pa je na tri stopnje, glede na razvitost dijaških sekcij. Vsaka stopnja je sestavljena iz splošnih nasvetov za bolj uspešno delovanje in primerov projektov. Namen idejnika ni omejevanje, temveč nudenje možnosti za napredek, zato ga lahko vsaka sekcija nadgradi s svojimi idejami, prilagojenimi za potrebe svojega kluba.

– Strategija pridobivanja članov: Novi člani so za obstoj kluba na daljši rok zelo pomembni. Pridobitev le-teh pa ni vedno enostavna, zato smo pripravili nasvete in ideje, kako pridobiti nove člane – dijake. Ideje so povzete iz izkušenj študentov in dijakov, v dokumentu so tudi razložene. Primeri uspešne prakse so: od ust do ust, obiski na šolah, dogodki za dijake, povezovanje, mailing lista in podobno.

– Primer pogodbe o sodelovanju: V odboru za dijake spodbujamo k temu, da pri vključevanju novih članov klubi uredijo posebne ugodnosti za člane dijaške sekcije. Ker se pri tem lahko srečajo tudi z administrativnimi ovirami, je odbor pripravil primer pogodbe, ki se jo sklene med podjetjem in klubom. Primer je pripravljen tako, da vsak klub le vstavi svoje podatke.

– Primer pravilnika o delovanju dijaške sekcije: V želji po uspešnem delovanju dijaških sekcij smo pripravili primer pravilnika o delovanju dijaške sekcije. Pravilnik je eden od načinov, kako opredeliti delovanje dijaške sekcije v klubu. Naj opozorimo, da obstaja več načinov, vsak klub si lahko svobodno izbere svojega. Za pridnostni sklad je potrebno za eno točko imeti v statutu kluba opredeljeno dijaško sekcijo.

“Želimo si, da bi dijaki v nas videli predvsem prijatelje in svetovalce. Neformalna in sproščena srečanja imamo veliko raje kot uradne sestanke. Člani odbora se predstavljamo na različnih dogodkih, na katerih se želimo povezati tudi z bodočimi člani dijaških sekcij in jih povabiti k sodelovanju v študentskih klubih. Seveda ne bi bili pravi mladinski aktivisti, če ne bi bili ambiciozni. Naši cilji so zato temu primerno visoki. Želimo si, da bi v študentskih klubih delovale številčne, aktivne, organizirane in samostojne dijaške sekcije, ki jih projektno delo veseli in ga radi opravljajo. Želimo motivirati dijake in jim omogočiti zabavno, kreativno ter poučno preživljanje prostega časa.”

Primer pogodbe o sodelovanju
Primer Pravilnika o delovanju dijaške dekcije

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS