Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS  ali krajše OZI je eden izmed odborov Zveze ŠKIS, ki s projekti in izobraževanji skrbi za stalen napredek klubskih aktivistov ter za prenos znanja.

 

Projekti, ki jih izvajamo, so:

  • IZOPOP,
  • Škisova akademija,
  • Klubi za klube,
  • tehnične akademije in
  • trening trenerjev.

 

S projekti in izobraževanji pripravljamo ter izobražujemo aktiviste študentskih klubov za uspešno in kakovostno delovanje kluba, spodbujamo prenos znanja starejših aktivistov na nove in podpiramo ter tvorimo neformalno izobraževanje med študenti. Osrednji cilji Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS so vestna skrb za učinkovito neformalno izobraževanje med aktivisti študentskih klubov in Zveze ŠKIS, ozaveščanje o novostih na področju izobraževanja ter s svojim delovanjem spodbuditi samoiniciativno željo po znanju.

 

Poseben del odbora je Bazen trenerjev Zveze ŠKIS. Ta združuje več kot 35 usposobljenih trenerjev, ki izvajajo različne oblike izobraževanj z uporabnimi znanji, ki so v prvi vrsti namenjena aktivistom študentskih klubov in njenim članom. Vodja bazena in glavni trener je Niki Kuhar.

 

Odbor in bazen trenerjev sta stalno dostopna na izobrazevanje@skis-zveza.si ali na elektronskih naslovih vodij. Klubi se lahko na nas obrnete z željami in predlogi, izkušeni trenerji pa bodo za vas pripravili najbolj optimalno delavnico. Ker se zavedamo, da se trendi na področju izobraževanj, študentskega organiziranja in specifičnih potreb posameznih klubov spreminjajo, smo delavnice vedno pripravljeni prilagoditi klubskim potrebam.

Odbor za izobraževanje v študijskem letu 2022/2023 sestavljajo:

– Liza Kožar (vodja odbora): liza.kozar@skis-zveza.si

– Niki Kuhar (vodja bazena trenerjev): niki.kuhar@skis-zveza.si

– Tina Avgustinčič: tina.avgustincic@skis-zveza.si

– Sabina Prica: sabina.prica@skis-zveza.si

– Paulina Batistič: paulina.batistic@skis-zveza.si

– Anamarija Ahlin: anamarija.ahlin@skis-zveza.si

– Bina Rožac: bina.rozac@skis-zveza.si

Opis projektov:

Urgentna Škisova akademija

Urgentna Škisova akademija (UŠA) je projekt, ki ga februarja in marca izvajamo v sodelovanju z Varnostnim svetom Zveze ŠKIS in člani Nadzorne komisije ŠOS pred vsakoletnimi pregledi Kriterijev kakovosti delovanja klubov in letnim poročanjem Študentski organizaciji Slovenije. Osrednji namen je udeležencem predstaviti teme in procese, ki so se v preteklosti izkazali za težavne. Poleg tega v projekt vedno vključimo tudi delavnico s tematiko, vezano na delovanje kluba, za katero aktivisti izkažejo interes oz. potrebo.

 

IZOPOP

Projekt Izobraževalni popoldnevi (IZOPOP) predstavlja enega izmed naših največjih projektov, ki ga brez prekinitev v aprilu izvajamo že več kot deset let. V sklopu tega projekta poskušamo udeležence opolnomočiti z mehkimi veščinami, ki jim bodo koristile v klubskem in vsakdanjem življenju. Poleg trenerjev na izobraževanja povabimo tudi zunanje goste, ki zaradi izkušenj doprinesejo k izbranim temam. Da se ne poslužujemo samo klasičnih izobraževanj, smo v letu 2021 v sklopu IZOPOP-a lansirali prvi Škisov podkast o aktualnih temah, v letu 2022 pa smo začeli z izvedbo okroglih miz. Tudi v bodoče želimo vnesti čim več novosti, ki vas bodo interesirale.

 

Trening trenerjev

Projekt, ki ga izvajamo vsako drugo leto, je namenjen pridobivanju novih trenerjev in razvijanju kompetenc, ki so za člane Bazena trenerjev Zveze ŠKIS potrebne. Skozi večdnevno strnjeno izobraževanje se udeleženci naučijo veščin, ki jim koristijo pri izvajanju izobraževanj različnih oblik.

 

Jesenska tehnična akademija

Jesenska tehnična akademija (JTA) se praviloma odvija oktobra ali novembra. Že iz imena je razvidno, da v sklopu tega projekta poskušamo udeležencem približati nekoliko bolj tehnične vsebine. Delavnice so zasnovane tako, da udeležencem koristijo pri klubskem delu, pomagajo pa jim lahko tudi pri študiju ali nadalje pri karierni poti. V preteklih letih smo zato spoznavali izdelavo spletnih strani v WordPressu, usvajali razne trike v Excelu in urejali slike v Photoshopu.

 

Klubi za klube

Glavni cilj Odbora za izobraževanje je – poleg izobraževanja klubovcev – povezovanje aktivistov klubov in Zveze ŠKIS. Klubovci namreč najbolje veste, s katerimi problemi se soočate in na kakšen način jih lahko rešite. Tako je projekt Klubi za klube (KZK) namenjen predvsem medsebojni izmenjavi izkušenj ob prisotnosti facilitatorja. Ker se na tem projektu aktivisti med seboj spoznate in se veliko naučite od drugih klubov, bi v bodoče ta projekt radi razširili v strnjen dvodnevni dogodek.

 

Izobraževanja študentskih klubov

Odbor za izobraževanje z rednimi izobraževanji skrbi za povezavo med Zvezo ŠKIS in študentskimi klubi. Skozi leto aktivistom klubov nudi do 5 oz. 15 ur brezplačnih delavnic, treningov, predavanj, teambuildingov in delovnih dni na raznih področjih, pomembnih tako za delovanje klubov kot tudi za osebno rast. Za lažjo izbiro smo pripravili katalog izobraževanj in portfelj trenerjev Zveze ŠKIS.

 

Izobraževanja Bazena trenerjev

Ker je ena izmed večjih težav, s katero se naši trenerji soočajo, nezmožnost nadgrajevanja svojih znanj, vsaj 3 dni namenimo nadaljevalnemu izobraževanju trenerjev. Izvajamo intervizijske delavnice, skupna izobraževanja z bazeni trenerjev drugih mladinskih organizacij, teambuildinge, neformalna izobraževanja in druženje Bazena trenerjev. Poleg delavnic v naši organizaciji pa trenerje sproti obveščamo o raznih zunanjih izobraževanjih, ki jih izvajajo partnerske organizacije.

Obrazec za zunanja izobraževanja

Izvedba izobraževanj za študentske klube

Projekti odbora

Novice odbora za izobraževanje


Digitalno naročanje delavnic in izobraževanj
Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS