Odbor za visoko šolstvo

Namen odbora je prenos informacij o aktualnem dogajanju s področja visokega šolstva z nacionalne na lokalno raven in obratno. Odbor aktivno spremlja spremembe zakonodaje, podaja predloge in konstruktivne kritike. Pri svojem delovanju zagovarja stališča ter interese študentov in študentskih klubov na ravni Študentske organizacije Slovenije in na ravni države. S svojim delovanjem si prizadeva za ohranitev vseh dosedanjih pravic študentov ter za kakovosten in mednarodno primerljiv študij.

Odbor za visoko šolstvo poleg sodelovanja znotraj ŠOS-a in Komisije MSS za mladinske politike deluje tudi v Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo.

Odbor za visoko šolstvo v študijskem letu 2018/2019 sestavljajo:

  • Mia Hočevar (vodja odbora)
  • Manca Bratina

Odbor lahko kontaktirate preko: visoko.solstvo@skis-zveza.si.

Aktualne teme visokega šolstva:

– Zakon o visokem šolstvu
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
– Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
– Slovensko ogrodje kvalifikacij
– Nacionalni program Visokega šolstva (NPVŠ)
– Raziskovalna in inovativna strategija Slovenije (RISS)
– Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
– Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
– Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
Študentska svetovalnica

 

Uporabne povezave in kontakti:

– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

– Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

– Visokošolski sindikat Slovenije: kritično spremlja zakonodajne in druge spremembe, ki vplivajo na položaj visokošolskih ustanov, delavcev in študentov, in se nanje dejavno odziva. Na podlagi skupnih interesov se povezuje z drugimi sindikati, s študentskimi organizacijami ter z organizacijami civilne družbe, ki si prizadevajo za podobne cilje, in z njimi tvorno sodeluje.

– NAKVIS: agencija bo s sistemom razvoja zagotavljanja kakovosti pripomogla k temu, da bo visoko šolstvo v Sloveniji izobraževalno in raziskovalno kakovostno, mednarodno prepoznavno, konkurenčno in enakovredno vključeno v svetovni visokošolski prostor.

– Odbor za visoko šolstvo ŠOS: se ukvarja s problematiko zagotavljanja kakovosti visokega šolstva v Sloveniji, spremlja bolonjski proces, financiranje visokega šolstva in spreminjanje zakonodaje s tega področja, prizadeva pa si tudi za čim večjo participacijo študentov na omenjenih področjih.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS