Odziv Zveze ŠKIS – zahteva za umik 55. člena PKP6

Vlada Republike Slovenije je na sinočnji dopisni seji (10. 11. 2020) sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani PKP6. Ta med drugim v 55. členu določa, da se lahko dijaki z opravljeno poklicno maturo vpišejo na univerzitetni študijski program ne glede na področje, na katerem so pridobili strokovno izobrazbo.

 

 

 

 

Člen naj bi bil umeščen v PKP6 zaradi spremenjenih razmer, ki jih je povzročilo širjenje COVID-19 in se odražajo v načinu izobraževanja, študija ter možnosti izbire študijskih programov. S skopo in neprepričljivo obrazložitvijo se na Zvezi ŠKIS ne strinjamo – razmere so se zagotovo spremenile, vendar so se spremenile tako za dijake poklicnih in strokovnih šol kot tudi za tiste na klasičnih in splošnih gimnazijah. Spreminjanje pogojev v korist prvih pomeni neposredno diskriminacijo gimnazijcev. Sporni člen krši tudi načelo enakosti, ki zahteva, da se bistveno podobne primere obravnava enako, različne pa različno. Razlike med dijaki poklicnih šol in strokovnih ter splošnih gimnazij so dovolj velike, da terjajo različno obravnavo, kar je razvidno tudi iz Zakona o visokem šolstvu, temeljnega zakona na področju visokega šolstva. Drugi odstavek 38. člena ZViS določa, da se v študij na univerzitetnem visokošolskem program na posameznem strokovnem področju lahko vpiše tudi kdorkoli, ki je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov splošne mature. Ta člen je bil v preteklih letih že predmet številnih strokovnih razprav zlasti zaradi njegovih ponavljajočih se kršitev. Ureditev v PKP6 pa pretekle nezakonitosti uzakonja.

 

 

 

 

Spremembe v šolskem sistemu, sploh tako korenita, kot je zgoraj navedena, se morajo vzpostavljati premišljeno, saj lahko v nasprotnem primeru povzročijo nepopravljive posledice za več generacij dijakov, vplivajo na znižanje kakovosti splošnega znanja in konec koncev tudi kadra za opravljanje različnih poklicev. Obstoječe besedilo 55. člena PKP6 predstavlja še enega v vrsti grobih posegov  v splošno izobraževanje, ki se vse prevečkrat sprejemajo brez resne strokovne razprave, relevantnih konceptualnih podlag in empiričnih podatkov ter analiz. Zveza ŠKIS zato poziva, da se 55. člen PKP6 umakne in se ob spremenjenih razmerah, ki so dejansko enake za vse dijake, ohrani vpis v univerzitetne študijske programe le po strokovni vertikali.

 

 

 

 

 

 

Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS