UPRAVNI ODBOR OPERATIVNEGA DELA ZVEZE ŠKIS

Od študijskega leta 2008/09, ko je prvič zaživel, Upravni odbor operativnega dela Zveze ŠKIS pomaga drugim organom in članom Zveze ter izvaja lastne projekte. Organ operativnega dela Zveze je Upravni odbor, sestavljen iz predsednika in 4 članov.

Medtem ko se člani Glavnega odbora spoznajo na področjih sociale in zdravstva, visokega šolstva, mednarodnega sodelovanja, dijaškega organiziranja in izobraževanja, so člani operative močni na področjih trženja, razpisov, odnosov z javnostmi, marketinga in koordinacije projektov. Promovirajo aktivnosti študentskih klubov, s tedenskimi obvestili posredujejo aktualne novice, med klubovci iščejo nove sodelavce in se vsako leto trudijo optimizirati projekte na način, da bi tesneje povezali študentske klube in mlade iz vse Slovenije.

Način imenovanja in razrešitve, sestavo, način dela, naloge, pristojnosti in delo posameznih članov Operative natančneje določa Pravilnik o delovanju operativnega dela Zveze ŠKIS.

 

Upravni odbor operativnega dela Zveze ŠKIS v študijskem letu 2019/2020 sestavljajo:

– Maša Androjna (vodja odbora)

– Maša Petan(marketing, trženje)

– Klara Šušteršič (odnosi z javnostmi)

– Monika Curk (vodja razpisnega dela)

– Kaja Tržan (koordinacija projektov)

– Kaja Škorjanec (oblikovalka)

– Sara Mužar (oblikovalka)

– Tjaša Miketič (fotografinja)

Organi Zveze ŠKIS

Odbori Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS