Organi zveze ŠKIS

overlay-image

Glavni odbor

Glavni odbor je izvršni organ Zveze ŠKIS, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS in Nadzorni komisiji Zveze ŠKIS.

Več o organu

Varnostni svet

Člani VS študentskim klubom pomagajo pri njihovem delovanju, zastopajo njihove interese, jim svetujejo, jih obveščajo o aktualnih zadevah in spodbujajo pri delu.

Več o organu

Nadzorna komisija

Nadzorna komisija Zveze ŠKIS je nadzorni organ Zveze, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS. Skrbi za smotrno, transparentno delovanje Zveze in njenih organov.

Več o organu

Operativni del Zveze ŠKIS

Upravni odbor operativnega dela Zveze ŠKIS nudi podporo drugim organom in članom Zveze ŠKIS ter izvaja lastne projekte.

Več o organu
back-to-top
loader