Glavni odbor

overlay-image

Glavni odbor je izvršni organ Zveze ŠKIS, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS in Nadzorni komisiji Zveze ŠKIS.

Poleg predsednika Zveze ŠKIS in predsednika Varnostnega sveta Glavni odbor sestavljajo blagajnik in 2–4 člani, ki opravljajo dela na področjih operativnega delovanja, sociale in zdravstva, visokega šolstva, mednarodnega sodelovanja mladinskih organizacij, izobraževanja ter tudi na ostalih področjih, povezanih s skupnostjo študentov.

Način delovanja, pravice, dolžnosti ter organizacijo Glavnega odbora ureja Poslovnik Glavnega odbora Zveze ŠKIS.


Glavni odbor v študijskem letu 2023/2024 sestavljajo:

Teja Vogrinec
Predsednica Zveze ŠKIS
Teja Vogrinec
Leni Stevanovič
Podpredsednica Zveze ŠKIS in predsednica Varnostnega sveta
Leni Stevanovič
Jakob Pirš
Predsednik UO operativnega dela
Jakob Pirš
Elena Mihelj
Blagajničarka
Elena Mihelj
Ana Hočevar
Vodja odbora za izobraževanje
Ana Hočevar
Aleša Palčič
Vodja vsebinskega odbora
Aleša Palčič
Lucija Sevšek
Predsednica Sveta ŠOLS
Lucija Sevšek
back-to-top
loader