Nadzorna komisija

overlay-image

Nadzorna komisija Zveze ŠKIS je nadzorni organ Zveze, ki za svoje delo odgovarja Svetu Zveze ŠKIS. S petimi člani spremlja delo organov Zveze in opravlja funkcije razsodnega in disciplinskega organa. Skrbi za smotrno, transparentno delovanje Zveze in njenih organov, sodeluje pri potrjevanju projektov ter ocenjuje namenskost in ekonomičnost izdatkov Zveze ŠKIS.

Način delovanja, pristojnosti, dolžnosti in organizacijo Nadzorne komisije Zveze ŠKIS ureja Pravilnik o delovanju Nadzorne komisije Zveze ŠKIS.

NK Zveze ŠKIS lahko kontaktirate preko: nk@skis-zveza.si 


NADZORNO KOMISIJO V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024 SESTAVLJAJO:

back-to-top
loader