Operativni del Zveze ŠKIS

overlay-image

Operativni del Zveze ŠKIS je odbor, ki nudi podporo pri delu tako vsem vsebinskim odborom Zveze ŠKIS kot tudi drugim članom Glavnega odbora in študentskim klubom. Podporo nudi glede koordinacije in izvajanja projektov, pri celostni grafični podobi ter prijavljanju in informiranju o razpisih, skrbi pa tudi za marketinško in tržno pokritost projektov ter za odnose z javnostmi. Prav tako pomaga glede tovrstnih področij tudi vsem študentskim klubom. Operativni del Zveze ŠKIS skuša s svojim delovanjem prispevati k lažjemu, sistematičnejšemu in kvalitetnejšemu delovanju klubov. Pomaga tudi pri promociji dogodkov študentskih klubov s pomočjo Škisove promocije klubov, s tedenskimi obvestili posreduje aktualne novice in dogajanje na klubih po sistemu Kliping, med klubovci išče nove sodelavce in se vsako leto trudi optimizirati projekte na način, da bi tesneje povezal študentske klube in mlade iz vse Slovenije. 

Projekti, ki jih izvajamo, so:

  • Volilna skupščina,
  • Škisova prednovoletna večerja,
  • Operativna pomoč klubom.

Način imenovanja in razrešitve, sestavo, način dela, naloge, pristojnosti in delo posameznih članov Operative natančneje določa Poslovnik o delovanju operativnega dela Zveze ŠKIS. 


Člani upravnega odbora operativnega dela Zveze ŠKIS v študijskem letu 2023/2024 so:

Na UO operativnega dela Zveze ŠKIS se lahko vedno obrnete, ko potrebujete operativno pomoč ali pomoč pri katerem koli izmed segmentov, ki ga ta pokriva. Dosegljivi smo na operativa@skis-zveza.si ali na elektronskem naslovu predsednika oziroma vodje segmenta.

back-to-top
loader