Peticija za ureditev pripravništev in zaposlovanja mladih v VIZ

Področje vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ) se pri urejanju pripravništev in zaposlovanju mladih v zadnjem času sooča s popolnim kolapsom sistema. Po ukinitvi volonterskih pripravništev, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 13. redni seji 11. 12. 2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) že skoraj leto in pol (zadnji razpis septembra 2014) ni razpisalo nobenega novega pripravniškega mesta, zato sveži diplomanti s pedagoško izobrazbo in pomočniki vzgojiteljev v vsem tem obdobju nimajo skoraj nikakršnih možnosti, da bi prišli v stik s šolo in pridobili potrebne izkušnje ter pogoje za opravljanje strokovnega izpita, s čimer bi lahko enakovredno kandidirali za zasedbo tistih redkih prostih delovnih mest, ki se v šolstvu včasih vendarle odprejo. Nekatere druge teoretične možnosti sicer obstajajo (zaposlitev za določen čas do enega leta, nudenje učne pomoči v sklopu javnih del, usposabljanje na delovnem mestu), vendar so v praksi zaradi različnih okoliščin nezadostne ali neizvedljive.

Hkrati s problematiko pripravništev se zaradi zastoja zaposlovanja v VIZ z zelo omejenimi možnostmi spopadajo tudi tisti brezposelni, ki že imamo opravljen strokovni izpit, saj so se zaradi pomanjkanja prostih delovnih mest prisiljeni zadovoljiti le z redkimi sporadičnimi zaposlitvami za določen čas ob nadomeščanju bolniških odsotnosti, s skrajšanim delovnim časom ali posameznimi projektnimi delovnimi mesti, medtem ko si dolgoročne in stabilne zaposlitve praviloma ne morejo zagotoviti. Opisana populacija se zato nenehno spopada s problemom socialne izključenosti.

MIZŠ je sicer problematiko pripravništev/zaposlovanja mladih pred kratkim želelo reševati z javnim razpisom Prva zaposlitev v VIZ, ki je v večih točkah problematičen. […] Poleg tega je razpis kljub optimističnim napovedim odgovornih na ministrstvu po pričakovanjih spodletel, saj se je po podatkih ministrstva na obljubljenih 300 pripravniških/delovnih mest prijavilo le 7 vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Uporabniki spletnega foruma Mladi učitelj v zvezi z opisano situacijo od MIZŠ zahtevajo:

– da do 15. 2. 2016 opravi evalvacijo razpisa in jo tudi javno objavi, predstavi razloge za takšen rezultat (le 7 prijav) in sprejme rešitve za realizacijo prvotno zastavljenih ciljev zagotoviti 300 pripravniških/delovnih mest v letu 2016.

– Ministrstvo naj v najkrajšem možnem času objavi nov razpis za plačana klasična pripravništva (kar je vsaj enkrat letno dolžno storiti po 111. členu ZOFVI), in sicer toliko pripravniških mest, kolikor znaša razlika med dejansko zaposlenimi preko projekta Prva zaposlitev v VIZ in prvotno obljubljenimi 300 mesti, torej vsaj 293.

– Ministrstvo naj prav tako v najkrajšem možnem času sprejme ukrepe za aktivno zaposlovanje tudi vseh tistih, ki že imajo določene izkušnje in opravljen strokovni izpit, na način, da jim bo omogočena stabilna in dolgoročna zaposlitev v VIZ (obljubljenih 500 mest v letu 2016).

– Problematiko naj začne reševati sistemsko in z dolgoročno strategijo, ki bo vključevala učinkovit in tekoč prehod mladih diplomantov od pridobivanja izkušenj, strokovnega izpita, do stabilne zaposlitve v VIZ, in ne projektno, kot to počne sedaj (Jamstvo za mlade, Popestrimo šolo, napovedani so še novi projekti, ki so povsem neučinkoviti). Evropska sredstva zato nikakor niso primerna za primarno obliko financiranja, ampak je potrebno vzpostaviti stabilen državni sistem urejanja tega področja ter financiranje zagotoviti znotraj integralnega proračuna in sredstev, ki jih Republika Slovenija namenja izobraževanju. Vsa ostala sredstva, ki jih ministrstvo uspe pridobiti iz drugih virov, pa videti zgolj kot priložnost za nadstandard in dodatno pomoč.

Če bodo odgovorni na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport še naprej zanemarjali področje pripravništev in zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju ter izkazovali podcenjujoč odnos do mladih kot bodočih nosilcev vzgojno-izobraževalnega sistema, lahko to dolgoročno vodi le v popolno razvrednotenje učiteljskega poklica in posledično v padec kvalitete slovenskega javnega šolstva. Uporabniki spletnega foruma Mladi učitelj so se zato angažirali in objavili peticijo, ki jo lahko podpišete tukaj.

 

Avtor besedila je zainteresirana skupina uporabnikov spletnega foruma Mladi učitelj.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS