PODPORA POBUDI ZA SPREMEMBO: Zakon o subvencioniranju študentske prehrane

Študenti in študentke, ki se izobražujemo na višjih in strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, nismo v delovnem razmerju, ne opravljamo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic in nismo prejemniki pokojnine, razen družinske, smo po 6. členu Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. l. RS, št. 86/14 UPB in 61/17 – ZUPŠ) upravičeni do študentske prehrane. Vendar pa še vseeno v zakonih obstajajo anomalije in posledično obstajajo tudi študenti in študentke, ki do tega niso upravičeni. Takšen primer so tudi študenti in študentke s posebnimi potrebami, ki so invalidsko upokojeni.

 

 

 

Metka Knez, pobudnica spremembe omenjenega zakona, je v svojo pobudo zapisala: »V študijskem letu 2018/19 sem se vpisala na podiplomski doktorski študij, ki ga sofinancira Univerza v Ljubljani. Imam devet let delovne dobe, ki sem jo kot univ. dipl. socialna delavka preko javnih del pridobila pri različnih invalidskih organizacijah. Nato sem se invalidsko upokojila, ker se mi je v kratkem zelo poslabšal sluh in sem praktično skoraj oglušela in nisem več mogla opravljati svojega dela z uporabniki in telefonskih pogovorov. Že vse od diplome na prvi stopnji me je gnala želja po dodatnem izobraževanju z namenom, da bi lahko pozneje v življenju počela znanstveno raziskovalno delo in pisala literaturo. Zato sem se vpisala na omenjeni podiplomski študij na Pedagoški fakulteti UL, saj bom poleg želje po aktivaciji in prispevku v družbi našla dodatno možnost po kakšnem honorarju. Kajti pokojnina, ki jo imam, je minimalna in znaša 400 €, zato ob tem prejemam tudi varstveni dodatek. A vse skupaj komaj zadostuje za življenjske stroške v tem obdobju. Zato sem po pridobitvi statusa študentke s posebnimi potrebami začela poizvedovati, ali obstaja kakšna možnost, da bi lahko pridobila pravico do subvencionirane študentske prehrane.« In ugotovila je, da pravice do subvencionirane študentske prehrane nima.

 

 

 

Osebe s posebnimi potrebami se v svojem življenju srečujejo s številnimi ovirami, zaradi katerih so posledično pogosto socialno in ekonomsko ogrožene. Naloga države je, da te prepreke poskuša v največji meri odstraniti in razlike zmanjšati.  Zato se tudi Zvezi ŠKIS zdi pomembno, da pobudo dopolnitve Zakona o subvencioniranju študentske prehrane podpremo in tako prispevamo k bolj enakovrednemu položaju oseb s posebnimi potrebami v naši družbi.

 

 

 

Celotno pobudo si lahko preberete v prilogi.

 

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS