Posvet na temo študijske prakse

Študentska organizacija v sodelovanju s CMEPIUS organizira posvet “Študijska praksa: pot do večjega ujemanja med visokošolskim znanjem in potrebami trga dela”, ki bo potekal 6. novembra v kongresnem centru Hotela Mons v Ljubljani.

V okviru projekta sta organizatorja pripravila tudi anketni vprašalnik o stališčih študentov do praktičnega usposabljanja. Vabimo vas, da izpolnite anketni vprašalnik.

 

Več informacij o posvetu: https://www.highereducation.si/

Študijske prakse dobivajo v procesu študija vedno večji pomen, saj se tako študenti oziroma diplomanti, kot tudi akademiki in delodajalci vedno bolj zavedajo pomena praktičnih in predmetnospecifičnih kompetenc.Izvedba in obseg študijske prakse oz. praktičnega usposabljanja se med različnimi študijskimi programi močno razlikujeta, tu pa najdemo tako dobre, kot tudi slabe prakse. Namen letošnjega posveta je identificirati težave, ki se pojavljajo pri organizaciji ter  izvedbi praktičnega usposabljanja in predvsem predstaviti primere dobre prakse, izboljšati obstoječe ter izboljšati študijsko izkušnjo (ang. student learning experience).

Namen posveta je, v sodelovanju z vsemi visokošolskimi partnerji (visokošolskimi zavodi, študenti, predstavniki vlade in tudi gospodarstva), nadaljevati dialog o trenutnem izvajanju študijskih programov z vidika študijskih praks oz. drugih oblik praktičnega usposabljanja in poiskati rešitve, ki bodo vodile k večji kakovosti slovenskega visokega šolstva.

Cilji posveta so identificirati probleme pri organizaciji in izvedbi študijskih praks oziroma praktičnega usposabljanja v študijskih programih, poiskati inovativne pristope ter predstavit primere dobre prakse in poiskati rešitve, ki bodo vodile k boljši izvedbi študijski praks ter implementaciji praktičnega usposabljanja v študijskem procesu.

Letošnji posvet je sofinanciran s strani projekta nacionalne skupine bolonjskih ekspertov; sredstev MIZŠ in Evropske komisije.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS