Povišanje cen mesečnih vozovnic

Vlada RS, natančneje Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, je 14. decembra napovedala zvišanje cen subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente. Kot razlog so navedli vložitev pobude za referendum proti Zakonu o izvrševanju proračuna, ki so jo vložili sindikati javnega sektorja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zaradi razpisa referenduma in posledično začasnega financiranja proračuna po dvanajstinah naj namreč ne bi imelo dovolj sredstev za subvencioniranje mesečnih vozovnic.

Kljub temu da je bila referendumska pobuda s strani sindikatov 21. decembra umaknjena in da se 14. decembra še ni vedelo, ali bo do referenduma sploh prišlo, je bil 14. decembra na medresorsko usklajen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza, ki draži cene subvencioniranega prevoza. V Uradnem listu je bil objavljen 21. 12. 2012 (na dan umika zahteve za referendum), veljati pa začne z januarjem.

Nove cene vozovnic (ki veljajo že za januarske vozovnice) so glede na ta Pravilnik naslednje:
•    za 1. razred: oddaljenost od 5 km do 60 km – 35 evrov (prej 20 evrov);
•    za 2. razred: oddaljenost od 60 km do 90 km – 40 evrov (prej 30 evrov);
•    za 3. razred: oddaljenost več kot 90 km – 60 evrov (prej 50 evrov);
•    mesečna vozovnica za 10 voženj – 25 evrov (prej 15 evrov).

Poleg podražitev vozovnic za železniški promet bodo študenti in dijaki, ki uporabljajo kombinirano mesečno vozovnico, morali doplačati tudi vozovnice za mestni potniški promet v Ljubljani in Mariboru (5 evrov) ter na Jesenicah (15 evrov). Drugje doplačil ne bo.

Tako lahko vidimo, da razlog za podražitve očitno ni bila referendumska pobuda proti Zakonu o izvrševanju proračuna. Še enkrat se je izkazalo, da smo dijaki in študenti le priročno orodje za manipulacijo med javnopolitičnimi deležniki, medtem ko resne skrbi za izboljšanje položaja mladih med njimi ni. Še naprej lahko ponavljamo neslišane zahteve po odgovornosti politike za izrečene besede in dejanja.

Študentom že  od začetka groženj s podražitvijo ni bilo jasno, zakaj naj bi do podražitev sploh prišlo, še manj pa podražitve razumemo sedaj, ko je bila referendumska pobuda umaknjena in ni nobene podlage za zvišanje cen. Edino logično pojasnilo je, da so bile podražitve predvidene že od začetka uvedbe novega sistema subvencioniranih mesečnih vozovnic ali pa, da sam sistem vnaprej ni bil dobro premišljen.

Ob tem naj spomnimo, da so dijaki v letošnjem šolskem letu zaradi uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) ostali brez državnih štipendij, dodatki za bivanje izven kraja stalnega prebivališča za študente se krivično jemljejo, zaradi novega sistema subvencioniranih mesečnih vozovnic pa jim je bil z novim šolskim letom odvzet tudi dodatek za prevoz. Ob tem si postavljamo vprašanje, kako naj si dijaki in študenti, katerih socialni položaj se je v zadnjem letu že tako bistveno poslabšal, plačujejo še dražje mesečne vozovnice in plačujejo ceno slabo premišljenega sistema subvencioniranja mesečnih vozovnic.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS