Poziv celotne študentske skupnosti Vladi RS in MIZŠ na temo aktualne študentske problematike

Celotna študentska skupnost skupaj z rektorji Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Visokošolski sindikatom in SVIZ smo danes zaradi ignorance, neposlušnosti in nerazumevanja študentske situacije od začetka krize poslali skupen poziv, naslovljen na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Že dolgo časa smo najbolj zapostavljena družbena skupina, ki trpi vse večje socialne in duševne stiske. Lahko rečemo, da smo izgubljena generacija.

 

 

Vlada RS ni ustrezno posredovala pri reševanju študentske problematike v času epidemije, zato smo se mnogi znašli v brezizhodni situaciji. Zaradi zaprtja fakultet je popolnoma izgubljeno letošnje študijsko leto in polovico prejšnjega, kar v praksi pomeni dve generaciji študentov. Storiti moramo vse, da ne bodo enake usode doživele tudi prihodnje generacije.

 

 

Sedaj je popolnoma jasno, da študij na daljavo ni primerljiv s študijem v živo. Znanje, pridobljeno med takim študijem, je pomanjkljivo, velik izpad praktičnega dela študijskih programov (klinične vaje, laboratorijske vaje, terenske vaje, športne aktivnosti, praksa, idr.) pa vodi v pomanjkanje ključnih kompetenc, spretnosti in znanj in posledično manjšo pripravljenost bodočih diplomantov na vstop na trg dela ter manjšo zaposljivost le-teh. Zmanjšana sta komunikacija, prenos znanja ter kritičnost, samostojnost in izmenjava različnih mnenj.

 

 

Pojavljajo se zdravstvene težave, ki so posledica dolgotrajnega sedenja pred zasloni. Zaskrbljujoči pa so tudi izsledki raziskave NIJZ o psiholoških stiskah, ki kažejo alarmantno stopnjo depresije in samomorilnih misli med študenti kot posledice socialne izolacije študentov ter drugih ukrepov, h katerim vlada pristopa brez ozira na dolgoročne posledice. Dodaten stres povzročajo izpiti, ki se od marca lani večinoma izvajajo na daljavo. Pri tem namreč študent ni odvisen le od samega sebe, temveč se zanaša tudi na brezhibno delovanje elektronskih naprav in ustrezno okolje, v katerem opravlja izpit. Ena od vidnih posledic popolne zaustavitve javnega življenja je finančna stiska študentov zaradi izpada dohodka od študentskega dela.

 

 

Vlada RS je finančno stisko študentov sicer poskušala reševati z dvema solidarnostnima dodatkoma v vrednosti 150 €, kar je glede na tekoče stroške življenja popolnoma nezadosten ukrep.

 

 

Z zaprtjem študentskih domov je vlada težave študentov le še poglobila, saj jim je odvzela pravico do bivanja na začasnem prebivališču, pri tem pa ni upoštevala osebnih okoliščin študentov in predlogov predstavnikov stanovalcev študentskih domov. Študentom, ki so bivali v študentskih domovih, ni bila ponujena alternativna rešitev, kar jim je otežilo udeležbo pri študijskem procesu. Mnogi so bili prisiljeni zapustiti kraj študija in se vrniti domov ter posledično živeti v nefunkcionalnem okolju, ki ne zagotavlja osnovnih sredstev za aktiven študij na daljavo.

 

V SKLADU Z ZGORAJ OPISANO SITUACIJO SMO NA VLADO RS IN MIZŠ NASLOVILI 10 TEMELJNIH ZAHTEV, KI SE DOTIKAJO NAJBOLJ AKTUALNIH PROBLEMATIK ŠTUDENTOV

 

 

Poziv študentske skupnosti Vladi RS in MIZŠ na temo študentske problematike

 

 

Brez družbe znanja tudi države v pravem smislu ni!

 

 

 

 

Vir: Študenti še obstajamo

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS