Poziv k vladni podpori javnih razpisov PKP in ŠIPK

Evropski socialni sklad (ESS) je eden glavnih instrumentov, s katerimi Evropska unija podpira zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša delovna mesta in zagotavlja državljanom EU bolj poštene zaposlitvene možnosti. Projekti ESS se razlikujejo po naravi, velikosti in ciljih, določeni projekti se usmerjajo v izobraževalne sisteme, učitelje in šolarje, drugi v starejše iskalce zaposlitve in potencialne podjetnike. Med projekti, ki jih je ESS financiral v Sloveniji skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), sta tudi javna razpisa Po kreativni poti do znanja (PKP) in Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK).

 

 

PKP omogoča povezovanje visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in tako daje študentom možnost za pridobitev praktičnih izkušenj, dodatnih znanj in veščin, ki so vse bolj pomembne za vstop na trg dela in pri ustvarjanju karierne poti. Projektno skupino sestavlja od 4 do 8 študentov pod mentorstvom vsaj enega pedagoškega mentorja in delovnega mentorja iz gospodarskega oziroma družbenega področja, kar prispeva k izmenjavi znanj, izkušenj in dobrih praks vseh vključenih v projekte. Projekti se izvajajo od 3 do 5 mesecev, vsi vključeni pa so tudi finančno nagrajeni. Podoben namen in zasnovo ima tudi razpis ŠIPK; le-ta se izvaja v skupinah, ki jih sestavlja od 6 do 10 študentov, projekt pa se izvaja od 3 do 4 mesece, v ospredju projekta pa je družbena korist.

 

 

Oba projekta sta izjemno pomembna, saj študentje tekom sodelovanja osvojijo interdisciplinarna znanja, se naučijo sistematičnega reševanja izzivov, timskega dela, pridobijo komunikacijske veščine, iščejo praktično aplikativne rešitve, vse to pa so znanja, ki jih tekom formalnega študija študentje ne dobijo dovolj. Hkrati udeleženci prek vključevanja v projekte stopajo v stik s potencialnimi delodajalci, saj sta projekta v svojem bistvu namenjena povezovanju študentov s predstavniki iz gospodarstva in nevladnimi in drugimi organizacijami.

 

 

S koncem lanskega leta sta se oba javna razpisa končala. Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije je februarja na spletnem dogodku predstavil rezultate evalvacij obeh programov. Iz predstavitve je razvidno, da se je med leti 2016 in 2020 izvedlo preko 1000 projektov, pri katerih je sodelovalo več kot 7500 študentov, 1500 pedagoških mentorjev in 1400 predstavnikov iz gospodarstva in družbenega okolja.

 

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko še vedno ni izdala odločitve o podpori programu PKP in ŠIPK v prihodnjih letih, je pa direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije Irena Kuntarič Hribar izjavila, da je sredi februarja prejela obvestilo s strani MIZŠ, da se projekt PKP v letu 2021 ne bo izvajal.  Če je torej odločitev glede neizvajanja projektov v letu 2021 že sprejeta (očitno brez sodelovanja in upoštevanja mnenj zunanjih deležnikov ter pojasnila glede sprejete odločitve), pozivamo, da Vlada Republike Slovenije skupaj z MIZŠ podpre izvajanje PKP in ŠIPK v bodoče, saj sicer odreka študentom pridobivanje neprecenljivih izkušenj in kompetenc, ki konec koncev pripomorejo tudi k večji zaposljivosti študentov (ki je po besedah Vlade RS eden pomembnejših dolgoročnih ciljev trenutne koalicije, zaradi česar je v preteklih mesecih celo zamikala podajo soglasja k razpisu za vpis v študijske programe).

 

 

 

Evalvacija PKP je dostopna na povezavi.

 

Evalvacija ŠIPK je dostopna na povezavi.

 

 

 

 

Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS