Pravna država ponovno postavljena pod vprašaj

Poleg dogovorjenih varčevalnih ukrepov države, ki se tičejo študentov, so Centri za socialno delo in Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije brez spremembe zakonske ali druge pravne podlage spremenili način odločanja o dodatku za bivanje pri Zoisovih štipendijah. Mnogim štipendistom je bil odvzet dodatek na bivanje v kraju študija, obenem pa jih, kljub temu, da je rok za odgovore že pretekel, čaka na odločbe.

Centri za socialno delo in Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije so letos brez pravne podlage zahtevali priložitev potrdila o začasnem prebivališču skupaj z vlogami za štipendije. Spremembe pogojev niso bile objavljene, hkrati spremembe ni predvidevala vloga za dodelitev Zoisove štipendije. Še več, Javni sklad je v septembru študente preko državnega portala Republike Slovenije celo zavajal, da je rok za ureditev začasnega prebivališča enak zadnjemu roku za oddajo vloge, ki je 10. 10. 2012. Takšno delovanje ministrstva je v nasprotju z Ustavo RS, ki diktira, da morajo posamični akti in dejanja državnih organov temeljiti na zakonu ali na drugih pravnih aktih, s čimer se vzpostavlja načelo zakonitosti.

Marko Ruperčič, vodja odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS: »Študenti razumemo, da je dokazovanje upravičenosti dodatka za bivanje nujno, saj se na ta način preprečujejo zlorabe štipendijskega sistema. Vendar pa pravna načela delovanja države ne vodijo zgolj zaradi formalnosti odločitev. Ob korektnem in pravno sprejemljivem načinu delovanja bi bili vsi štipendisti seznanjeni s pogoji za pridobitev štipendije in bi lahko vložili primerno vlogo. Glede na obstoječi pravni red pa lahko ugotovimo le, da načina dokazovanja začasnega prebivališča za pridobitev dodatka za bivanje ne utemeljuje noben pravni akt. Zaradi tega je ravnanje štipenditorja nelegitimno in vsekakor nezakonito in morajo biti, kot doslej, do dodatka za bivanje upravičeni vsi štipendisti, ki zanj zaprosijo. In to brez nadaljnjega dokazovanja.«

Poleg dogovorjenih varčevalnih ukrepov države, ki se tičejo študentov, so Centri za socialno delo in Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije brez spremembe zakonske ali druge pravne podlage spremenili način odločanja o dodatku za bivanje pri Zoisovih štipendijah. Mnogim štipendistom je bil odvzet dodatek na bivanje v kraju študija, obenem pa jih, kljub temu, da je rok za odgovore že pretekel, čaka na odločbe.

(več …)

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS