Predlog Zakona o štipendiranju

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je pripravila nov predlog Zakona o štipendiranju, s katerim bi dijakom in študentom zagotovili dodatna sredstva za pokritje vse večjih stroškov izobraževanja. Cilj predlaganega zakona je celovita, sistemska in enotna ureditev štipendiranja v Sloveniji. Po mnenju ŠOS se mora štipendija obravnavati ne le kot socialna pomoč študentom pri študiju, temveč kot vlaganje v razvoj, ki bo posledično pripomogel k večji konkurenčnosti Slovenije na globalnem trgu. Med najpomembnejše novosti sodi uvedba štipendij za študij deficitarnih poklicev, možnost prejemanja več štipendij in novi dodatki k štipendijam.

ŠOS je že dalj časa opozarjal na potrebo po spremembi štipendiranja v Sloveniji. Zato smo pripravili predlog Zakona o štipendiranju, saj menimo, da mora biti štipendija dostopna vsem udeležencem izobraževalnega procesa z namenom vzpodbujanja in razvijanja posameznika, ne glede na njegov socialni položaj v družbi. Sistem štipendiranja mora biti prilagojen potrebam v družbi in skrbeti za povezavo med mladimi in gospodarstvom z namenom doseganja skupnih ciljev in povečanja možnosti mladih za uspešen prodor na trg dela. Temeljni  namen je, da se zagotovi študentom in dijakom zadovoljiva sredstva za pokritje vse večjih stroškov izobraževanja (v zadnjih desetih letih so se stroški povečali za več kot 200 odstotkov) ter se jih razbremeni opravljanja dela za preživetje in se odpravlja posledice socialne neenakosti.

Predlagani zakon poleg navedenega določa nove vrste štipendij, omogoča prejemanje več vrst štipendij hkrati, viša osnovno višino štipendij, omogoča prejemanje štipendij na vseh stopnjah bolonjskega študija za celotno obdobje trajanja študija, znova podeljuje štipendije mladoletnim dijakom in tujim študentom … poleg obstoječih dodatkov, kot so dodatek za izobraževanje izven kraja prebivanja, dodatka za uspeh in dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami, zakon uvaja še dodatek za izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja.

Na Zvezi ŠKIS podpiramo nov predlog Zakona o štipendiranju ravno zaradi tega, ker odpravlja slabosti obstoječega zakona in upošteva celostno razumevanje štipendijske problematike.

 

Povzetek novega predloga:

Temeljni NAMEN ŠTIPENDIRANJA je, da se zagotovi študentom in dijakom zadovoljiva sredstva za pokritje vse večjih stroškov izobraževanja (v zadnjih desetih letih so se stroški povečali za več kot 200 odstotkov) ter se jih razbremeni opravljanja dela za preživetje in se odpravlja posledice socialne neenakosti.

Temeljne slabosti sedanjega sistema štipendiranja:

– ne zadošča potrebam dijakov in študentov po štipendijah

– premalo podeljenih štipendij in prenizke osnovne štipendije

– pomanjkljivo ureja posamezne vrste štipendij

– tako vsebino kot tudi postopke pridobitve in ohranitve štipendije

– nesistematično in necelovito urejanje štipendijske politike

– področje štipendiranja se ureja v dveh zakonskih in velikem številu podzakonskih aktov, kar onemogoča nadzor nad porabljenimi sredstvi

– ne omogoča državnih štipendij za mladoletne dijake, nadomestilo v obliki otroških dodatkov pa je neprimeren in nezadosten finančni instrument za pridobivanje višje ravni izobrazbe

– pri Zoisovih štipendistih so ključne ocene, ki pa niso kazalec nadarjenosti

– ni dostopen tujim študentom in dijakom

– neurejeno kadrovsko štipendiranje, premalo spodbud za večjo privlačnost kadrovskih štipendij tako za štipendiste kot štipenditorje.

PREDNOSTI NOVEGA ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU:

– hkratno prejemanje več štipendij ob izpolnjevanju pogojev zanje, vse do višine 562 evrov mesečno,

– višje osnovne višine štipendij, izboljšano opredeljeni in novi dodatki k štipendijam,

– uvajanje novih deficitarnih štipendij in urejanje štipendij za mednarodno mobilnost,

– do štipendij so zopet upravičeni tudi dijaki,

– do štipendiji so po pravilih, ki veljajo za slovenske dijake in študente v njihovi državi, upravičeni tudi tuji dijaki in študenti

– štipendije se podeljujejo za 1., 2. in 3. bolonjsko stopnjo in še za dodatnih 12 mesecev za obdobje podaljšanega študentskega statusa po zaključku 1. ali 2. bolonjske stopnje,

– štipendist bo upravičen do dodatnega leta prejemanja štipendije v primeru ponavljanja letnika zaradi starševstva ali izjemnih zdravstvenih ali socialnih razlogov ali višje sile,

– bolje opredeljeni pogoji za mirovanje, prenehanje in vračanje štipendije.

Prednosti pri državni štipendiji:

– povrnitev državne štipendije mladoletnim dijakom,

– povrnitev državne štipendije za različne kategorije tujih študentov,

– neupoštevanje študentskega dela do višine posebne osebne olajšave v premoženje družine,

– nov dodatek za izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja, izboljšana dodatek za izobraževanje izven kraja prebivanja in dodatek za uspeh.

Prednosti pri Zoisovi štipendiji:

– uvajanje izboljšanega sistema Zoisovih štipendij, ki štipendijo ponovno podeljuje nadarjenim in ne pridnim dijakom in študentom, manjši poudarek na ocenah in večji na izjemnih dosežkih,

– nov dodatek za izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja,

– višja osnova štipendije.

Prednosti pri kadrovski štipendiji:

– v prvem letu lahko brez posledic prekineta štipendijsko razmerje,

– uvajanje enomesečne obvezne delovne prakse, v času katere se lahko štipendist in štipenditor med seboj bolje spoznata,

– štipendistu je v času prakse zagotovljeno povračilo vsaj minimalnih stroškov, ki jih ima s prevozom in malico,

– štipendist po koncu izobraževanja v 30 dneh po sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen polni delovni čas za delo, ki je primerno njegovi dokončani izobrazbi.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS