Predstavitev delovanja odbora

V dosedanjih letih je Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS pripravil že vrsto predlogov na področju socialne problematike ter projektov v pomoč študentom. Eden izmed tovrstnih projektov je bil tudi kajpami.si, katerega namen je bil osvetliti problematiko brezposelnosti mladih ter posledično pozitivno vplivati na javno podobo mladega iskalca zaposlitve. V okviru projekta je nastal tudi predlog Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki bi reševal problematiko usposabljanja absolventov na delovnem mestu ter njihovega vključevanja v prvo zaposlitev. Tako je na predlog Študenske organizacije Slovenije vlada sprejela program ‘Absolvent, aktiviraj in zaposli se!’ z namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti mladih po diplomi.

Odbor za socialo in zdravstvo je sodeloval pri pogajanju glede Zakona o malem delu ter pripravljal predloge in rešitve za boljše alternative priprave Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o štipendiranju. Neprestano se bori za povečanje števila študentskih postelj in primerne subvencije za bivanje, pa tudi za večjo osveščenost študentov in dijakov glede kadrovskih štipendij.

V okviru Odbora za socialna in zdravstvena vprašanja je aktiven v delovnih skupinah Sveta vlade za študentska vprašanja, in sicer v 1. delovni skupini pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) ter v 4. delovni skupini pod okriljem Ministrstva za zdravstvo (MZ).

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS