Izpitno obdobje je minilo, čas je za pridobivanje novih znanj in druženje tudi izven študijskih ekranov. Nabor delavnic, ki bodo potekale v marčevskih popoldanskih uricah, vsebuje vsebine, ki odgovarjajo potrebam študentskih klubov kot tudi posameznikom in njihovi osebnostni rasti. Vabljeni vsi, od nadobudnih aktivistov pa do starešin, saj se lahko največ naučimo prav drug od drugega.

Zaradi epidemiološke situacije bodo vse delavnice potekale prek Zoom-a. Link do posamezne delavnice boste prejeli na svoj enaslov dan pred delavnico.

Podcasta sta popolnoma javne narave, kar pomeni, da se ju lahko popolnoma brezplačno udeleži kdorkoli, ki ga izbrane tematike zanimajo.
V podcastih vidimo veliko dodano vrednost za klube, saj imate klubovci in klubovke možnost, da podcaste promovirate kot enega izmed svojih projektov za vse člane vaše lokalne skupnosti in to popolnoma brezplačno.

Mednarodne priložnosti
od A do Ž

KDAJ? 23.3.2021, 17:00-18:30

KJE? Facebook dogodek

Rezilientnost – kako preživeti tudi v kriznih situacija

KDAJ? 30.3.2021, 17:00

KJE? Facebook dogodek

PRIDOBIVANJE NOVIH AKTIVISTOV IN POMEN DIJAŠKE SEKCIJE

4.3.2021 | 17:00-20:00

Delavnica je namenjena vsem študentskim klubom in aktivistom, ki želijo ustanoviti dijaško sekcijo in na ta način spodbuditi pridobivanje novih aktivistov. Spoznali boste pomembnost pridobivanja aktivistov že v času njihovih dijaških let ter načine vzpostavljanja prenosa znanja. Na atraktiven način vam bomo predstavili, zakaj je dijaška sekcija pomembna v lokalnem okolju. Trenerja vam bosta na podlagi praktičnih primerov pomagala izboljšati delo dijaške sekcije in vam svetovala, kako maksimirati njene koristi. Spoznali boste, kako se lahko študentski klub predstavi, da privabi nove aktiviste. Del delavnice bo namenjen tudi deljenju izkušenj in obravnavi praktičnih primerov dobrih praks.

CILJI:

Udeleženci bodo spoznali pomen dijaške sekcije in aktivnosti, ki jih dijaška sekcija v študentskem klubu zajema.

Udeleženci bodo spoznali, na kakšen način se lahko študentski klub predstavi, da privabi nove aktiviste.

Udeleženci se bodo naučili načrtovati aktivnosti, ki pripomorejo k večji motivaciji tima v študentskem klubu in ohranjanju dijaških aktivistov tudi v njihovih študentskih letih.

Tamara Hostar

je študentka zaključnega letnika farmacije. Ima številne izkušnje s področja študentskega organiziranja, saj je nekdanja aktivistka Društva študentov Brežice in članica Odbora za izobraževanje Zveze Škis.

JAKA TRILAR

je študent magistrskega študijskega programa Sociologija kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo klubsko pot je začel že v dijaški sekcij Študentskega kluba GROŠ, kjer je aktiven še danes. Aktiven je bil tudi na Zvezi ŠKIS kot vodja Osrednje regije, nato pa je leto dni opravljal tudi vlogo predsednika Študentske organizacije Slovenije.

Delavnica je namenjena študentskih klubom in aktivistom, ki bi radi nadgradili strategijo svoje promocije in izboljšali prepoznavnost kluba na družbenih omrežjih. Namen delavnice je klubom približati pomen celostne promocije, predstavljanja kluba na družbenih omrežjih in celostne grafične podobe. Pridobili boste strateški vpogled v načrtovanje svojih spletnih aktivnosti in praktična znanja za samostojno načrtovanje in izvedbo promocijskih kampanj. Dotaknili se boste vseh temeljnih področij klubske spletne prezence: družbenih medijev in e-poštnega marketinga. Na delavnici Promocija kluba se boste imel priložnost preizkusiti v izbiri grafičnih elementov in narediti korak bliže popolni grafični podobi vašega kluba.

CILJI:

Udeleženci bodo razvili splošno razumevanje o delovanju promocije kluba in pomenu dobre celostne grafične podobe.

Udeleženci bodo določili rdečo nit oglaševanja kluba, določili parametre ciljne publike in opredelili načine komunikacije na družbenih omrežjih.

Udeleženci se bodo na podlagi praktičnih primerov seznanili s kreativnim vključevanjem promocije v svoje delovanje, spoznali bodo pomen oblikovanja celostne grafične podobe in opredelili vse njene ključne elemente.

PROMOCIJA KLUBA (DRUŽBENA OMREŽJA, CGP)

11.3.2021 | 17:00-20:00

NINA PLANK

sodeluje v Bazenu trenerjev predvsem na področju organizacije dogodkov, marketinga ter strateškega pristopa h (klubski) organiziranosti. V študentskem organiziranju je delovala na različnih funkcijah v Klubu študentov občine Celje, na Zvezi ŠKIS ter ŠOS-u. Med drugim  je opravljala tudi funkcijo predsednice Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS ter s tem bila odgovorna organizatorka Škisove tržnice 2019. Izven študentskega organiziranja pa je magistrica managementa v športu. Poleg lastnega podjetja je trenutno njeno glavno delo vodja marketinga v NK Olimpija Ljubljana.

TJAŠA MIKETIČ

je absolventka na Naravoslovnotehniški fakulteti, smer Grafična in medijska tehnika. V Bazenu trenerjev pokriva področje grafičnega oblikovanja in fotografije. Na Zvezi ŠKIS poleg trenerskega dela vodi družbena omrežja, grafično oblikuje in fotografira, prav tako pa kot svetnica zastopa Klub belokranjskih študentov. V klubu je vodja Avdiovizualnega laboratorija, ki v klubske in lokalne namene opravlja storitve na področju fotografije, grafičnega oblikovanja in snemanja. Poleg študija grafično oblikuje vse vrste tiskovin in grafičnih elementov, riše ilustracije in vodi startup podjetje.

MOJE DELO AKTIVISTA KLUBA

18.3.2021 | 17:00-20:00

Delavnica je namenjena vsem aktivistom, ki so na študentskem klubu manj časa in šele spoznavajo vse razsežnosti delovanja v študentskem klubu. Namen delavnice je novim aktivistom približati ključne funkcije (predsednik, blagajnik, tajnik, svetnik) in njihove naloge na študentskem klubu. Na delavnici bomo predstavili osnove študentskega organiziranje in institucij, ki na širši ravni zastopajo študentske klube − Zveza ŠKIS, Svet ŠOLS in  ŠOS. Opredelili bomo ključne elemente in aktivnosti klubskega delovanja (občni zbori, regijske seje, klubski sestanki itd.) ter osmislili delovanje posameznika za vitalno delovanje ekipe in posledično uspešno delovanje študentskega kluba.

CILJI:

Udeleženci se bodo spoznali s sistematizacijo dela na študentskem klubu; udeleženci se bodo spoznali s postopki in aktivnostmi, s katerimi se sooča posamezni aktivist kluba glede na funkcijo ter med seboj delili dobre prakse delovanja na svojem študentskem klubu.

Udeleženci se bodo naučili, kakšne naloge ima posamezen aktivist, ki mu je zaupana posamezna vloga na klubu, kakšni so izzivi in na kaj morajo biti pozorni.

TINA ŠOLN

je dolgoletna aktivistka in nekdanja predsednica Kluba posavskih študentov. Delovala je tudi na Zvezi ŠKIS, in sicer kot članica in vodja Odbora za izobraževanje, trenutno pa je članica Nadzorne komisije ŠOS s strani Sveta ŠOLS ter aktivna članica Bazena trenerjev Zveze ŠKIS.

VALENTINA VEGELJ STRAŠEK

je študentka magistrskega študija Management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Prihaja iz Društva študentov Brežice, kjer trenutno opravlja delo predsednice. Kot klubovka deluje že od dijaških let, tako da si je skozi leta nabrala veliko različnih izkušenj v študentskem organiziranju. Deluje tudi v okviru Zveze ŠKIS, kjer opravlja delo blagajničarke.

Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima udeležba ali organizacija neformalnih priložnosti mednarodne mobilnost za mlade. Na delavnici boste spoznali različne principe mednarodnega mladinskega dela ter različne organizacije in programe, ki pokrivajo področje mednarodnega mladinskega delovanja. Osredotočili se boste na mednarodno mobilnost, ki najbolje odgovarja posameznikovim ciljem in željam v smeri osebnega in poklicnega razvoja. Seznanili se boste tudi z mladinskimi izmenjavami in usposabljanjem za mladinske delavce v okviru programa Erasmus+. Predstavljene bodo tudi možnosti Evropske solidarnostne enote, ki se osredotoča predvsem na prostovoljno mladinsko delo. Ukvarjali se boste s konkretnimi primeri projektov, ki jih organizirajo mladinski delavci, in razmišljali, kako bi lahko lokalne projekte mednarodno nadgradili za bolj daljnosežnejši učinek.

CILJI:

Udeleženci se bodo seznanili s potencialnimi prednostmi študentskih klubov pri prijavljanju na mednarodne razpise.

Udeleženci bodo spoznali glavne korake pri prijavi mednarodnih razpisov in organizaciji mednarodnih izobraževanj, delovnih projektov in izmenjav; udeleženci bodo spoznali ključne elemente načrtovanja mednarodnega projekta.

MEDNARODNE PRILOŽNOSTI ZA KLUBE

25.3.2021 | 17:00-20:00

ZALA ZUPAN

uživa pri delu z mladimi. Že od 16. leta se udeležuje mladinskih izmenjav in usposabljanj. Sodelovala je že na 5 mladinskih izmenjavah: Ditch the wifi for wildlife, ActandReact, Together Everyone Achieves More, Lets learn from eachother lvl 2, (D&D)2 ter na dveh usposabljanjih za mladinske delavce: Let’s learn from each other lvl 3, DIY: facilitate yourself. Leta 2019 je sodelovala pri prijavi sredstev za organizacijo mladinske izmenjave v programu Erasmus+: Mladi v akciji. Projekt je bil sprejet in septembra je skupaj z ostalimi aktivisti sodelovala pri organizaciji mladinske izmenjavo ‘Ecodaily!’ v Sloveniji skupaj s štirimi partnerji iz različnih držav (Grčija, Romunija, Španija, Slovaška). Kot aktivna članica Bazena trenerjev na študentskih klubih izvaja delavnice o možnostih mobilnosti v tujini. V prihodnosti bi rada čim več mladim omogočila, da doživijo nepozabne izkušnje prek programov mednarodne mobilnosti.

REZILENTNOST – KAKO PREŽIVETI TUDI V KRIZNIH
SITUACIJAH

1.4.2021 | 17:00-20:00

Delavnica je namenjena aktivistom študentskih klubov, ki si želijo povečati svojo rezilientnost oz. psihološko prožnost. Z delavnico želimo nasloviti vse pomembne dejavnike, ki pomembno vplivajo in oblikujejo posameznikovo prožnost ter fleksibilnost, s tem pa posameznika tudi pripraviti na vse pričakovane in manj pričakovane situacije, s katerimi se soočamo na dnevni ravni. Prav tako je namen delavnice tudi ozaveščanje in osredotočanje na varovalne dejavnike, ki jih prinaša pripadnost v različnih interesnih skupinah in organizacijah − npr. delo v študentskem klubu.

CILJI:

Udeleženci bodo spoznali teoretske osnove psihološke prožnosti; udeleženci se bodo naučili določenih vaj in strategij, s katerimi bodo lahko spodbudili psihološko prožnost.

Udeleženci se bodo naučili, kako psihološko prožnost spodbujati tudi ob delu na študentskem klubu in kot vodja svoj tim v tej smeri tudi opolnomočiti.

URŠA LEBAN

je študentka magistrskega študija psihologije, svojo trenersko pot pa je začela v bazenu trenerjev Zveze ŠKIS, nadaljevala v Društvu študentov psihologije Slovenije ter v bazenu trenerjev Mladinskega sveta Slovenije. Že od dijaških let je aktivna na področju mladinskih in študentskih organizacij; začela je lokalno, na Klubu tolminskih študentov, kasneje nadaljevala na Zvezi ŠKIS in v Društvu študentov psihologije Slovenije, svoje udejstvovanje pa je nadgradila tudi z delovanjem v Evropski študentski organizaciji.

MAŠA ANDROJNA

je trenersko pot začela na Zvezi ŠKIS, danes pa je tudi v bazenu Mladinskega sveta Slovenije. Je študentka magistrskega študija psihologije na FFUL in vodja operativnega dela Zveze ŠKIS. Z izvajanjem projektov se ukvarja tako na Zvezi kot v Študentskem klubu GROŠ, prav tako je delovala tudi v Mladinskem svetu Grosuplje in Društvu študentov psihologije Slovenije. Z duševnim zdravjem se je ukvarjala tekom študija, obštudijsko pa tudi znotraj projekta “Kako si?”.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS