Raziskava EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi

Vabljeni k sodelovanju v anketi!

 

Pedagoški inštitut v Ljubljani za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izvaja znanstveno mednarodno raziskavo EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi.

 

 

 

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente/ke sprašujemo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju. Namen raziskave je zagotoviti vpogled v socialno in ekonomsko ozadje ter značilnosti študentske populacije v Sloveniji in ugotoviti s katerimi težavami in ovirami se ta srečuje pri svojem študiju in bivanju.

 

 

 

Ker je mnenje vsakega študenta pomembno in lahko prispeva k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja študentov ter kakovosti visokošolskega študija v Sloveniji, vabimo študente, da v obdobju od 25. aprila 2019 do 15. junija 2019 namenite približno 30 minut vašega časa in izpolnite vprašalnik na povezavi:

 

https://www.1ka.si/a/216885

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS