Razpis izrednih volitev za predsednika Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Sveta ŠOLS)

Na podlagi 44. člena Poslovnika Sveta ŠOLS razpisujem izredne volitve za predsednika Sveta ŠOLS.

 

Za predsednika lahko kandidira tisti, ki:
– ima status študenta za tekoče študijsko leto,
– ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

 

Kandidacijski postopek začne teči z dnem razpisom volitev in traja 7 dni. Kandidaturo je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 15. oktobra 2022 (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 15. oktober 2022) na sedež zveze, ki združuje najmanj 50% ŠOLS (ZD ŠOLS): Zveza študentskih klubov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, s pripisom »ZA NADZORNO KOMISIJO SVETA ŠOLS – NE ODPIRAJ«.

 

Kandidatura mora vsebovati:
– ime in priimek,
– rojstne podatke,
– naslov stalnega prebivališča,
– telefonsko številko,
– letnik in smer študija ter originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
– sklep ŠOLS, datum in žig ter podpis predsednika ŠOLS, ki kandidata predlaga,
– podpisano izjavo, da kandidat ne opravlja funkcije v izvršilnih odborih političnih strank oz. njihovih podmladkov,
– vizijo delovanja in življenjepis,
– lastnoročni podpis kandidata.

 

Kandidature zbira Nadzorna komisija Sveta ŠOLS.

 

Opis naloge funkcije predsednika Sveta ŠOLS najdete v Poslovniku Sveta ŠOLS.

 

Mark Dolenšek l.r.
Predsednik Sveta ŠOLS

 

 

Priponke:

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS