Razpis MSS za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo

 

 

 

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2018. Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2018:

 

1) magistrirali (kategorija 1) ali

 

2) diplomirali (kategorija 2),

 

 

ter ste v svojem delu obravnavali tematiko povezano z mladimi.

 

V obeh kategorijah bomo podelili finančno nagrado.

 

 

namen razpisa

 

Na Mladinskem svetu Slovenije se zavedajo, da je v pripravo zaključnih del potrebno vložiti veliko napora, žal pa mnogo kvalitetnih del ostane neopaženih za ciljne javnosti.

 

 

Z razpisom želijo:

 

  • spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami podajajo relevantna mnenja, spoznanja in zaključke s področja mladine;
  • spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
  • na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo / raziskave o mladini in tako okrepiti svojo teoretično bazo;
  • v dogovoru z avtorji objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del s področja mladih pri njihovem udejstvovanju.

 

 

razpisni pogoji

 

Prijavite se lahko vsi, ki:

– ste v letu 2018 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,

– ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in

– ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

 

 

način prijave

 

Prijavite se preko spletne prijavnice, ki je dostopna TUKAJ, najkasneje do petka, 22. februarja 2019.  Za več informacij o prijavi poglejte TUKAJ.

 

 

način izbire

 

Kolegij MSS bo oblikoval komisijo, ki bo preučila prispele prijave ter se na podlagi mnenja komisije odločil o izbiri najboljšega dela v dveh kategorijah. Avtorici oz. avtorju bodo podelili:

– za najboljše magistrsko delo – 400 evrov bruto.

– za najboljše diplomsko delo – 300 evrov bruto.

 

 

Kolegij MSS si ob tem pridržuje pravico, da:

– iz izbora izloči dela, ki po presoji Kolegija ne ustrezajo razpisnim pogojem;

– nagrade ne podeli in da

– podeli več nagrad oz. rangira določeno število najboljših prijav.

 

 

Ključni kriteriji za podelitev nagrade bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela. Odločitev Kolegija je dokončna.

 

 

razglasitev nagrajenih del

 

Predvidoma bomo v začetku aprila na svečani prireditvi razglasili prejemnici oz. prejemnika nagrade, na katero bodo povabili vse prijavljene in njihove mentorje. Za vsa dela, ki jih bodo prepoznali kot relevantna za področje mladine, bodo avtoricam oz. avtorjem podelili priznanja. Ob tej priložnosti bodo tudi izpostavljena in predstavljena zanimiva spoznanja iz izbranih prijavljenih del. Priznanja bodo prejeli tudi najbolj prizadevni mentorji.

 

 

 

 

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS