Razpis nadomestnih volitev za organe Zveze študentskih klubov Slovenije

Na podlagi prejetega obvestila o predčasnem prenehanju mandata članu organa Zveze ŠKIS Varnostnega sveta, 9. člena Volilnega pravilnika Zveze ŠKIS, 78. člena Temeljnega akta Zveze ŠKIS in sklepa Glavnega odbora Zveze ŠKIS, sprejetega 23. januarja 2018 na 5. korespondenčni seji Glavnega odbora Zveze ŠKIS, predsednica Zveze ŠKIS razpisuje nadomestne volitve za organ Zveze ŠKIS – Varnostni svet, vodja Osrednje regije (1 mesto).

 

Kandidaturo je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 1. februarja 2018 (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 1. februar 2018) na naslov: Zveza študentskih klubov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, s pripisom »ZA NADZORNO KOMISIJO – NE ODPIRAJ!«.

 

Več o razpisu najdete v priponki.

razpis_kandidacijskega_postopka_SKIS_januar_2018.pdf
Kandidatura_obrazec_Zveza_SKIS_2017_1.pdf

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS