Razpis rednih volitev za predsednika Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Sveta ŠOLS)

Na podlagi 46. člena Poslovnika Sveta ŠOLS razpisujem volitve za predsednika Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

 

Za predsednika lahko kandidira oseba, ki:

 • Ima status študenta za tekoče študijsko leto,
 • ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

 

Kandidaturo je potrebno poslati priporočeno po pošti, najkasneje do vključno  21. 10. 2023 (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 21. oktober 2023) na sedež zveze, ki združuje najmanj 50% ŠOLS (ZD ŠOLS): Zveza študentskih klubov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, s pripisom »ZA VOLILNO KOMISIJO SVETA ŠOLS – NE ODPIRAJ«.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek,
 • rojstne podatke,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • telefonsko številko,
 • letnik in smer študija ter originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
 • sklep ŠOLS, datum in žig ter podpis predsednika ŠOLS, ki kandidata predlaga,
 • podpisano izjavo, da kandidat ne opravlja funkcije v izvršilnih odborih političnih strank oz. njihovih podmladkov,
 • vizijo delovanja in življenjepis,
 • lastnoročni podpis kandidata.

 

Kandidature zbira Volilna komisija Sveta ŠOLS.

Opis naloge funkcije predsednika Sveta ŠOLS najdete v Poslovniku Sveta ŠOLS.

 

Priloge:

Kandidatura za predsednika Sveta ŠOLS

Soglasje o uporabi osebnih podatkov

Razpis volitev za predsednika Sveta ŠOLS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS