Razpis volitev Zveze ŠKIS

Razpis kandidacijskega postopka za organe Zveze Študentskih klubov Slovenije in Sveta Študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter organe Študentske organizacije Slovenije.

Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 9.11.2012 (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 9.11.2012) na naslov: Zveza ŠKIS, Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana, s pripisom za Nadzorno komisijo – ne odpiraj.

Kandidatura mora vsebovati navedbo funkcije, za katero kandidat/ka kandidira, pri tem pa velja skladno z akti Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS ter akti ŠOS opozoriti naslednje:

»Vse funkcije v organih Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS ter organih ŠOS so vezane na status študenta za tekoče študijsko leto. Oseba, ki med opravljanjem svoje funkcije izgubi status študenta, mora izgubo nemudoma javiti organu, v okviru katerega deluje. Oseba, ki med opravljanjem svoje funkcije izgubi status študenta, lahko opravlja funkcijo do nastopa novega mandata.«

»Članstvo v organih Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS ter organih ŠOS ni združljivo s funkcijami v izvršnih odborih političnih strank oz. njihovih podmladkov.«

Besedilo celotnega razpisa si lahko preberete v spodnji priponki.

Razpis_volitev_2012.doc

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS