Razpis za organizacijo Festivala Štunf

Na podlagi 5. sklepa Glavnega odbora Zveze ŠKIS, z dne 11. decembra 2013, Zveza ŠKIS objavlja razpis za organizacijo 14. študentskega kulturnega festivala ŠTUNF 2014.

Namen Festivala ŠTUNF:

•    spodbujanje delovanja študentskih klubov na področju kulture;

•    spodbujanje kreativnosti in raznolikosti kulturne ponudbe;

•    zajemanje tako lokalnega kot vseslovenskega področja;

•    zajemanje čim širše ter raznolike publike, poudarek pa je na študentih;

•    povezovanje kluba kot organizatorja festivala in Zveze ŠKIS kot ustanovitelja in mentorja festivala.

 

Pogoji za organizacijo Festivala ŠTUNF 2014:

•    nosilec organizacije projekta (prijavitelj) je lahko izključno samo član Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS (študentski klub), ki v preteklem študijskem letu ni prejel sredstev za organizacijo festivala;

•    festival mora potekati v časovnem okviru od 1.aprila  do 30. septembra 2014, z izjemo prvih 14 dni v mesecu maju 2014;

•    Festival ŠTUNF mora biti samostojen kulturni projekt, ki poteka pod mentorstvom Zveze ŠKIS (Zveza ŠKIS določi mentorja, ki je ves čas izvedbe festivala s stiku s klubom in mu pomaga pri organizaciji);

•    prijavitelj mora uporabljati celostno grafično podobo (CGP) Festivala ŠTUNF.

Organizator Festivala ŠTUNF 2014  mora zagotoviti:

•    da bo vsaj  mesec dni pred festivalom javno objavil natečaj za prijavo del, in sicer iz vsaj dveh različnih kulturnih področij (literarni, fotografski, likovni natečaj, natečaj za kratki film ipd.);

•    da bo organizator festivala za honorarje klubskih aktivistov, ki pomagajo pri izvedbi festivala, namenil največ 600 EUR neto, ne glede na vrednost projekta;

•    da razpolaga z ustreznimi prireditvenimi prostori, ki so lahko tudi v različnih krajih v širšem območju, kjer prijavitelj deluje;

•    pester program (trajanje od dva do največ deset dni), z otvoritvijo in zaključkom;

•    vmesno poročilo in končno poročilo o projektu (končno poročilo o projektu mora prijavitelj oddati najkasneje tri mesece po zaključku projekta);

•    pojavljanje imena in CGP ŠTUNF-a vseh oblikah komuniciranja;

•    da bo mentor, ki bo določen s strani Zveze ŠKIS, lahko sodeloval pri celotni izvedbi projekta in klubu zagotovil popolno organizacijsko podporo na vseh področjih organizacije projekta;

•    klub mora mentorju zagotoviti možnost sodelovanja in popoln dostop do vseh podatkov in informacij, ki so vezane na organizacijo festivala.


 

Kriteriji, na podlagi katerih bo razpisna komisija določila nosilca projekta:

•    aktivnost študentskega kluba na področju kulture v zadnjih 2 letih;

•    pri izbiri prijavitelja imajo prednost kandidati z jasno vizijo projekta in pomenom pridobljenih sredstev;

•    raznolikost oziroma pestrost programa;

•    način in oblika promocije programa.

 

Vloga za razpis mora vsebovati:

•    polne podatke prijavitelja;

•    sklep izvršnega organa o soglasju h kandidaturi za organizacijo festivala;

•    osnutek organizacijske ekipe, reference za vodjo festivala;

•    izpolnjeno prijavnico.

 

Vložek Zveze ŠKIS:

•    Prijavitelji morajo za izvedbo aktivnosti zagotoviti vsaj 50 % lastnega finančnega vložka, pri čemer bo Zveza ŠKIS, na podlagi obsežnosti projekta, organizatorju zagotovila do največ 1000 EUR. Torej, če Zveza Škis zagotovi 1000 EUR, mora prijavitelj vložiti najmanj 1000 EUR lastnih sredstev.

 

Rok in način oddaje vloge:

•    Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Zveza ŠKIS, Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana s pripisom »Festival ŠTUNF – ne odpiraj«, in sicer do 28. februarja 2014 (velja poštni žig).

Izbor organizatorja

•    Razpisna komisija Festivala ŠTUNF, ki jo bo potrdil Glavni odbor Zveze ŠKIS, bo pogledala vse prejete vloge.

•    Rezultati razpisa bodo znani do najkasneje 14. marca 2014. Izbrani prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni.

 

Vso projektno dokumentacijo najdete v priponki.

 

Za dodatna vprašanja pišite na:   spela.oset@skis-zveza.si.

 

Predsednik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
Jaka Bassane

delno_porocilo_STUNF2014.doc
Koncno_porocilo_STUNF_2014.docx
pogodba_STUNF_2014.doc
prijavni_obrazec_STUNF_2014.doc
razpisno_besedilo_STUNF_2014.docx
STUNF_2014_izjava_soorganizacija_projekta.docx

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS