Razpis za organizacijo izleta v neznano

Zveza ŠKIS objavlja razpis za organizacijo Izleta v neznano.

1. Namen projekta
– Povezovanje in druženje aktivistov študentskih klubov in aktivistov Zveze ŠKIS;
– Izmenjava dobrih praks med klubi in Zvezo ŠKIS.

2. Pogoji za organizacijo in izvedbo projekta
– Nosilec organizacije projekta je lahko izključno samo član Zveze ŠKIS;
– Projekt mora potekati v časovnem okviru od 20. julija do 20. oktobra 2015;
– Prijavitelj mora prevzeti celotno koordinacijo projekta;
– Prijavitelj mora na celostni grafični podobi projekta uporabljati logotip Zveze ŠKIS;
– Projekt je namenjen zgolj aktivistom Zveze ŠKIS in aktivistom študentskih klubov in ne vsem članom študentskih klubov.

3. Organizator projekta mora zagotoviti:
– da bo za honorarje klubskih aktivistov, ki bodo pomagali pri izvedbi projekta, namenil največ 300 EUR neto, ne glede na vrednost projekta;
– pester program;
– možnost udeležbe od 100 do 150 aktivistov (Zveze ŠKIS in študentskih klubov);
– odhod iz Ljubljane in organiziran avtobusni prevoz;
– celotno organizacijo izleta (vključno z zbiranjem prijav);
– končno poročilo o projektu (končno poročilo mora prijavitelj oddati najkasneje tri mesece po zaključku projekta);
– da bo Upravnemu odboru Operativnega dela Zveze ŠKIS vsakih 14 dni posredovano poročilo o napredku projekta.

4. Kriteriji, na podlagi katerih bo razpisna komisija določila nosilca projekta
– raznolikost in pestrost programa
– način in oblika promocije

5. Vloga mora vsebovati:
– polne podatke prijavitelja,
– projektni in okvirni finančni načrt projekta ter
– osnutek organizacijske ekipe in reference vodje projekta.

6. Vložek Zveze ŠKIS
Zveza ŠKIS bo sofinancirala projekt v vrednosti do največ 1.000,00 EUR. Zveza ŠKIS bo izbranemu klubu pomagala s promocijo, prenosom informacij in po dogovoru tudi z ostalim.

7. Rok in način oddaje vloge
Vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati na naslov urska.vogrincic@skis-zveza.si, z zadevo »Prijava na razpis«. Rok za oddajo je 24. junij 2015.

8. Izbor organizatorja
– Razpisna komisija, ki jo bo potrdil Glavni odbor Zveze ŠKIS, bo vse prejete vloge
pregledala.
– Razpisna komisija bo obravnavala samo popolno oddane vloge.
– Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do 26. junija 2015. Izbran prijavitelj bo o izboru obveščen po elektronski pošti.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na Urško Vogrinčič: urska.vogrincic@skis-zveza.si.

*Če vaš klub organizira dogodek in želite množično obiskanost s strani ostalih študentskih klubov iz celotne Slovenije, se lahko prijavite na razpis in organizirate obisk vašega dogodka.

**Izlet je lahko plačljiv (udeleženci lahko del prijavnine sofinancirajo).

 

Celoten razpis in točkovnik sta na voljo v spodnjih priponkah.

Razpis za organizacijo izleta v neznano
Merila za ocenjevanje in vrednotenje

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS