Razpis za sofinanciranje Dijaških boomerangov 2015

Z namenom izobraževanja mladih aktivistov – dijakov – za delo v mladinskih organizacijah Zveza ŠKIS objavlja razpis za sofinanciranje Dijaških boomerangov v študijskem letu 2014/2015.
Dijaški boomerang je priložnost za vse študentske klube, ki želijo izpopolniti delovanje svoje dijaške sekcije ali pridobiti potrebno znanje na tem področju. Program vključuje predavanja in delavnice o temeljnih znanjih za delovanje v dijaški sekciji in študentskem klubu.

Dijaki bodo lahko izvedeli več o:
– projektnem delu,
– iskanju novih zamisli o projektih,
– vodenju dijaške sekcije,
– reševanju sporov med člani sekcije in motiviranju članov,
– pravilnem izpolnjevanju obrazcev, potrebnih za projektno delo,
– iskanju tujih virov financiranja projektov,
– izmenjavah v tujino za dijake,
– pridnostnem skladu itd.

Zveza ŠKIS bo zagotovila pomoč pri izvedbi Dijaškega boomeranga in finančno subvencionirala program, tj. predavanja, delavnice in okrogle mize.

Prijavitelj je lahko izključno samo član Zveze ŠKIS (študentski klub), ki mora za stroške posamezne aktivnosti zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov. Izdelano mora imeti realno finančno konstrukcijo prijavljenega projekta, projekt pa morajo v 70 % izvajati in se ga udeleževati dijaki.

Organizator mora izkazovati sodelovanje z najmanj tremi študentskimi klubi in najmanj petnajstimi udeleženci, ter organizirati večerni dogodek za druženje in navezavo novih stikov med člani dijaških sekcij širom celotne Slovenije.

Vodja projekta mora biti oseba s statusom dijaka, ki jo izbere gostujoči klub. Vodja sodeluje z Odborom za dijake Zveze ŠKIS in Sveta šols pri skupnem zbiranju prijav in organizaciji.

Več podrobnosti vsebuje celotno besedilo razpisa v spodnji priponki.

Prijavitelji morajo vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov Zveze ŠKIS (Parmova 53, 1000 Ljubljana) do 6. marca 2015.

Razpis_Dijaški boomerang 2015

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS