Razpis za Zoisove štipendije bo objavljen junija

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij RS je objavil obvestilo, da bo javni razpis oziroma poziv za Zoisove štipendije za študijsko leto 2014/2015, objavil v mesecu juniju. Razpis bo namenjen tistim, ki do sedaj Zoisove štipendije še niso prejemali ter tistim, ki so Zoisovo štipendijo prejemali v srednji šoli ali na 1. bolonjski stopnji študija, vendar sedaj prehajajo na višjo/visoko šolo oziroma na 2. bolonjsko stopnjo. Za te študente in dijake se bo uporabljal novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) ter nov Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Prav tako bo sklad v mesecu juniju objavil tudi poziv obstoječim Zoisovim štipendistom, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 nadaljevali izobraževanje na istem izobraževalnem programu. Za njih veljajo isti pogoji kot do sedaj.

Povezava do novice Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij RS: https://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/zoisove-stipendije-za-leto-20142015/

Povezava do novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1): https://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

Povezava do novega Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij: https://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115

 

Zoisovo štipendijo sicer lahko prvič pridobite študenti, ki ustrezate splošnim pogojem in ste dosegli izjemen dosežek ter:

–  ste zlati maturant ali ste imeli v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja ali
– ste imeli v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50 ali ste bili v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščeni med najboljših pet odstotkov v svoji generaciji – za študenta od drugega letnika dalje.
Zoisovo štipendijo lahko prvič pridobite tudi dijaki, ki ustrezate splošnim pogojem in ste dosegli izjemen dosežek ter:
– ste v zaključnem razredu osnovne šole dosegli povprečno oceno najmanj 4,70 – za dijaka v prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja ali
– ste imeli v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10 – za dijaka od vključno drugega letnika dalje.

Izjemni dosežki so opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Pri letošnjem zaprošanju za štipendije pa ne pozabite na to, da so nekatere štipendije med seboj združljive (torej lahko prejemate več štipendij hkrati) in sicer:

•    kadrovska štipendija se lahko dodeli hkrati s katerokoli štipendijo, razen hkrati s štipendijo za deficitarne poklice;
•    štipendija za deficitarne poklice, se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS