Razpisan je kandidacijski postopek za organe Zveze ŠKIS

Na podlagi 8. člena Volilnega pravilnika Zveze ŠKIS, 78. člena Temeljnega akta Zveze ŠKIS in sklepa Glavnega odbora Zveze ŠKIS, sprejetega 14. septembra 2016 na 34. redni seji Glavnega odbora Zveze ŠKIS, razpisujem kandidacijski postopek za organe Zveze ŠKIS.

Kandidaturo je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 11. oktobra 2016 (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 11. oktober 2016) na naslov: Zveza študentskih klubov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, s pripisom »ZA NADZORNO KOMISIJO – NE ODPIRAJ«.

Kandidatura mora vsebovati:

– navedbo funkcije, za katero se kandidira,
– ime in priimek,
– rojstne podatke,
– naslov stalnega prebivališča,
– telefonsko številko,
– letnik in smer študija ter originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
– sklep ŠOLS, datum in žig ter podpis predsednika ŠOLS, ki kandidata predlaga,
– podpisano izjavo, da kandidat ne opravlja funkcije v izvršilnih odborih političnih strank oz. njihovih podmladkov,
– vizijo delovanja in življenjepis,
– lastnoročni podpis kandidata.

Kandidature zbira Nadzorna komisija Zveze ŠKIS.

Zveza ŠKIS razpisuje mesta za naslednje organe:

Predsednik Zveze ŠKIS

Za predsednika lahko kandidira tisti, ki:
– ima status študenta za tekoče študijsko leto,
– ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

Glavni odbor Zveze ŠKIS:

–  podpredsednik, ki je hkrati predsednik Varnostnega sveta Zveze ŠKIS,
– blagajnik,
– administrator,
– vodja Odbora za izobraževanje,
– vodja Odbora za visoko šolstvo,
– vodja Odbora za socialo in zdravstvo,
– vodja Odbora za dijake,
– vodja Mednarodnega odbora,
– predsednik Upravnega odbora operativnega dela Zveze ŠKIS.

Varnostni svet Zveze ŠKIS:
– vodja 02 regije,
– vodja 03 regije,
– vodja Osrednje regije,
– vodja Dolenjske regije,
– vodja Gorenjske regije,
– vodja Primorske regije.

Za člana Varnostnega sveta Zveze ŠKIS lahko kandidira tisti, ki:

– ima status študenta za tekoče študijsko leto,
– ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

Nadzorna komisija Zveze ŠKIS (5 mest)

Za člana Nadzorne komisije Zveze ŠKIS lahko kandidira tisti, ki:

– ima status študenta za tekoče študijsko leto,
– ni član nobenega izvršnega odbora politične stranke ali političnega podmladka.

Opis nalog posamezne funkcije najdete v Temeljnem aktu Zveze ŠKIS.

Špela Oset,
predsednica Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS