Razpisan je kandidacijski postopek za predsednika Sveta ŠOLS

Na podlagi 43. in 46. člena Poslovnika Sveta ŠOLS razpisujem kandidacijski postopek za predsednika Sveta ŠOLS.

Kandidaturo je potrebno poslati priporočeno po pošti najkasneje do vključno 11. oktobra 2016 (velja datum odpošiljanja, ki ne sme biti kasnejši kot 11. oktober 2016) na sedež zveze, ki združuje najmanj 50% ŠOLS: Zveza študentskih klubov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, s pripisom »ZA NADZORNO KOMISIJO SVETA ŠOLS – NE ODPIRAJ«.

Kandidatura mora vsebovati:

– navedbo funkcije, za katero se kandidira,
– ime in priimek,
– rojstne podatke,
– naslov stalnega prebivališča,
– telefonsko številko,
– letnik in smer študija ter originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto,
– sklep ŠOLS, datum in žig ter podpis predsednika ŠOLS, ki kandidata predlaga,
– podpisano izjavo, da kandidat ne opravlja funkcije v izvršilnih odborih političnih strank oz. njihovih podmladkov,
– vizijo delovanja in življenjepis,
– lastnoročni podpis kandidata.

Kandidature zbira Nadzorna komisija Sveta ŠOLS.

Opis naloge funkcije predsednika Sveta ŠOLS najdete v Poslovniku Sveta ŠOLS.

Špela Oset,
predsednica Sveta ŠOLS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS