Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2016

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino, še na voljo. Zadnji rok za prijavo je 30. 9. 2017.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov

v obdobju od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Zadnji rok za prijavo je 30.9.2017.

Vse informacije glede razpisa najdete na tej povezavi.

 

Dodatne informacije je možno v času uradnih ur dobiti tudi osebno na naslovu sklada ali telefonsko

pri Minki Glinšek na 01 43 45 893 ali minka.glinsek@sklad-kadri.si.

Več informacij:
Katja Kralj Tomšič
Oddelek za analize in odnose z javnostmi
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Telefon: 01 43 41 588
E-pošta: katja.kralj-tomsic@sklad-kadri.si

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS