Škis izdal novo publikacijo o usposabljanju v tujini

Na Zvezi ŠKIS smo močni zagovorniki pomena pridobivanja izkušenj, novih znanj in spoznanj v tujini – seveda pa mladih ne želimo nikamor pregnati. Nasprotno. Verjamemo, da lahko Slovenija s pravimi političnimi in zakonodajnimi potezami v prihodnosti ponudi mnoge priložnosti za mlade, četudi je situacija dandanes daleč od rožnate.

Želimo pa predstaviti možnosti in priložnosti za pridobivanje novih znanj, dragocenih izkušenj in nepozabnih doživetij v tujini. Teh je namreč izredno veliko, na vsakem posamezniku pa je, da poišče sebi najprimernejše in jih udejanji.

S tem namenom smo na Mednarodnem odboru izoblikovali publikacijo, v kateri naslovnimo tri ključne sklope – študij in štipendije, prakse in pripravništva ter prostovoljstvo in mladinski aktivizem. Drugi del publikacije smo namenili našim študentskim klubom in podrobneje predstavili enega izmed programov Erasmus+, ki je za organizacijo mednarodnih projektov v lokalnem okolju najbolj primeren.

V branje vam jo ponujamo tudi na spletu.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS