Škisova popotnica: Zdravstvo

Avtorici: Jasmina Kokol in Tamara Lacić

 

Ker se zavedamo, da je zdravje zagotovo najpomembnejše v posameznikovem življenju, smo v tem članku zbrali informacije o tem, kako si študentje priskrbijo osebnega zdravnika v kraju šolanja, dobijo ustrezno nego v nujnih primerih, in kje najdejo lekarne.

 

Vsak študent mora poskrbeti, da ima urejeno ustrezno zavarovanje. Pri rednih in izrednih študentih zadošča osnovno zdravstveno zavarovanje, študentje brez statusa in tuji študentje pa morajo imeti urejene tudi druge oblike zavarovanja, vključno z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem.

 

 

Študij izven stalnega prebivališča

 

Študent, ki študira izven kraja stalnega prebivališča, ima pri opredelitvi ali izbiri osebnega zdravnika dve možnosti .

 

  1. Za svojega osebnega zdravnika izbere nekoga iz Zdravstvenega doma za študente v Ljubljani (v primeru študija v Ljubljani), zdravnika, ki deluje v sklopu Dispanzerja za zdravstveno varstvo študentov Maribor (v primeru študija v Mariboru), ali zdravnika iz Šolskega dispanzerja v Zdravstvenem domu Koper (v primeru študija na Primorskem). Opredelitev oziroma izbira osebnega zdravnika v kraju študija študentu omogoča celovito zdravstveno oskrbo v primeru bolezni, poškodbe ipd.

 

Menjava osebnega zdravnika:

Menjavo osebnega zdravnika lahko vsaka zavarovana oseba opravi po preteku enega leta od prejšnje izbire. Osebnega zdravnika lahko zavarovana oseba izjemoma zamenja tudi prej, in sicer v primeru, da je njen osebni zdravnik več kot tri mesece neprekinjeno odsoten zaradi bolezni, porodniškega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov ali v primeru, da je odšel na delo v drug kraj. Po prenehanju navedenih razlogov lahko zavarovanec ponovno izbere prejšnjega osebnega zdravnika. Eden izmed razlogov za menjavo osebnega zdravnika pred pretekom enoletnega roka od prejšnje izbire je tudi dolgotrajnejša ali stalna preselitev v drug kraj.

 

 

Postopek menjave osebnega zdravnika/zobozdravnika/ginekologa:

Študent se oglasi v novo izbrani ambulanti in izpolni obrazec »Izjava o izbiri osebnega zdravnika«, v katerem mu razloga za menjavo ni treba navesti. Odjavo pri prejšnjem zdravniku in prenos zdravstvenega kartona, skupaj s kritjem materialnih stroškov, opravi zavarovalnica. V tem primeru je v Izjavi treba navesti tudi razlog menjave osebnega zdravnika. Ko študent doštudira, se lahko po istem postopku vrne k splošnemu zdravniku v kraju stalnega prebivališča.

 

  1. Študent se ne odloči za menjavo osebnega zdravnika. V tem primeru je študent upravičen le do nujne pomoči v primeru nenadne obolelosti ali svežih poškodb, kontrole in nadaljevanje zdravljenja pa mora opraviti pri osebnem zdravniku.

 

 

Zdravstvene storitve za študente Univerze v Ljubljani

 

 

Republika Slovenija je ustanovila Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (ZDŠ), v katerem zagotavljajo celostno zdravstveno oskrbo študentom, ki študirajo v Ljubljani, torej dodiplomskim in podiplomskim študentom ter tujim študentom in njihovim učiteljem. Na enem mestu izvajajo programe s področja tako preventive kot kurative (obvezna cepljenja, zdravstveno vzgojo, sistematske zdravstvene preglede, preglede s področja splošne medicine, zobozdravstva, ginekologije, psihiatrije in klinične psihologije).

 

Osnovni podatki:

Aškerčeva cesta 4

1000 Ljubljana

http://www.zdstudenti.si/

Telefon: 01 200 74 25

E-pošta: zdstudenti@siol.net

 

 

Na tej lokaciji so študentom na voljo tri specialistke splošne in tri specialistke družinske medicine. Splošna ambulanta, ki deluje v okviru ZDŠ, se nahaja tudi v študentskem naselju v Rožni dolini (blok VIII), kjer deluje ena specialistka družinske medicine. Prav tako v ZDŠ delujeta tudi dva ginekologa, šest zobozdravnikov, psihiater, psihologinja ter dve specialistki klinične psihologije. Pred vsakim obiskom katerekoli ambulante se je treba za termin dogovoriti v času delovnih ur izbranega zdravnika. Telefonske številke, delovne čase in ostale informacije najdete na spletni strani ZDŠ.

 

Nujna medicinska pomoč: Študentom so v Ljubljani na voljo tudi dežurne ambulante, ki jih lahko obiščejo v primerih potrebe po nujni medicinski pomoči. K nujni medicinski pomoči spada izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

 

24 ur na dan deluje v Urgentnem bloku Kliničnega centra (vhod z Bohoričeve ulice) ambulanta splošne nujne medicinske pomoči. V primeru življenjske ogroženosti študentje pokličejo na 112, urgentnega zdravnika lahko pokličejo na telefon 01 522 84 08, za nujne obiske zdravnika na bolnikovem domu v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja pa lahko pokličejo na 01 522 84 08.

 

Nujna zobozdravstvena pomoč: Ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8. in 16. uro v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana Center, Metelkova ulica 9, deluje ambulanta za zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč. Vsako noč med 21. in 4. uro deluje v istih prostorih nočna zobozdravstvena ambulanta. Storitve v tej ambulanti spadajo med nadstandardno dejavnost, kar pomeni, da ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato je del stroškov samoplačniških. Telefon ambulante za nujno zobozdravstveno medicinsko pomoč je 01 472 37 18.

 

V primeru, da vam zdravnik predpiše zdravilo na recept ali svetuje nakup zdravila brez recepta, ter v primeru bolezni, za katero smatrate, da ni potreben zdravniški pregled, se po pomoč odpravite v lekarno.

 

Lekarna na Njegoševi ulici (pri polikliniki) je dežurna lekarna, kar pomeni, da je odprta 24 ur na dan (med 24.00 in 7.00 izdaja poteka preko dežurnega okenca).

 

 

 

 

 

Zdravstvene storitve za študente Univerze v Mariboru

 

 

Tako redni kot izredni študentje Univerze v Mariboru imajo zagotovljeno preventivno in kurativno zdravstveno varstvo, ki se izvaja v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov v Mariboru (DZVŠ), Ob parku 5. Prvo pomoč lahko študentje dobijo tudi v katerikoli ambulanti v Mariboru. V sklopu študentskega dispanzerja poleg preventivne in kurativne ambulante delujejo še zobna in ginekološka ambulanta, laboratorij in mentalno-higienska posvetovalnica.

 

Na Gosposvetski 84 v Mariboru ob ponedeljkih popoldan deluje tudi psihološka svetovalnica za študente.

 

Potrebne telefonske številke in ordinacijske čase lahko preverite na http://www.soum.si/sl-SI/Content/Details/103

 

Ostale lokacije najdete na: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zv9qFlR5fedE.kgLMGFT1AjrE

 

Zdravstvene storitve za študente Univerze na Primorskem

 

 

Študentom Univerze na Primorskem so v Zdravstvenem domu Koper, natančneje v Šolskem dispanzerju, na voljo štiri zdravnice.

 

Zdravstveni dom Koper Center

Dellavallejeva ulica 3

6000 Koper

https://www.zd-koper.si/sl/

Telefon: 05 664 71 00

E-pošta: info@zd-koper.si

 

 

Treba bo tako oblikovati, da bo jasno, kateri dve možnosti sta (da bo torej jasno, da podnaslova spadata pod prvo točko in da nista nekaj čisto novega).

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS