Skupina za oblikovanje dodatnih pogojev

Pridnostni sklad je zbirka kriterijev, ki posledično nadzorujejo in urejajo transparentno ter kakovostno delovanje študentskih organizacij lokalnih skupnosti. Skupina za oblikovanje dodatnih pogojev Pridnostnega sklada Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS skrbi za letno osvežitev teh kriterijev ter s tem skrbi za dvig kakovosti, transparentnosti, uporabnosti in sodobnosti delovanja klubov. Pridnostni sklad vsebuje kriterije, kot so na primer določeno število članov izmed študentov v Upravni enoti, vodenje elektronske baze članov, zapisniki sej, projektni načrti in projektna poročila, objave v medijih, konstantno posodobljena spletna stran, uradne ure in podobno.

Naloga skupine je, da do konca ocenjevalnega obdobja osveži in dopolni stare kriterije ter pripravi nove pogoje, ki bodo v naslednjem letu sestavljali Pridnostni sklad in povzdignili delovanje študentskih klubov na še višjo raven, kar bo vplivalo na dobrobit vseh študentskih organizacij ter študentov in dijakov. Izpolnjeni osnovni kriteriji se namreč v naslednjem letu povzdignejo na višjo, kakovostnejšo raven, kar od klubov zahteva stalno spremljanje dogajanja na področju študentskega organiziranja, upoštevanje zakonskih določil, primerno informiranje svojih članov in širše javnosti ter posodobitev same administracije delovanja študentskega kluba.

Skupino sestavlja šest članov, ki jih izvolijo posamezne regije. Osrednjo regijo v tekočem študijskem letu tako zastopa Tina Trdin, 02 regijo zastopa Tamara Meško, 03 regija je imenovala Špelo Oset, gorenjsko regijo zastopa Matej Jemec, primorsko Anja Samsa, dolenjska regija pa je v skupino izvolila Tomaža Čurka. Člani skupine prihajajo iz različno velikih študentskih klubov, vsem pa je skupno, da so že kar nekaj časa vpleteni v študentsko organiziranje. Ravno kombinacija teh dveh značilnosti daje skupini zmožnost enakovredno zastopati vse klube, tako velike kot tudi manjše.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS