ŠOS in SUSA združeno pristopila k urejanju položaja študentov športnikov

Ljubljana, 28. marec 2017 – Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA) skupno prepoznavajo problematiko neurejenega položaja študentskega športa kot tudi statusa študentov športnikov v Sloveniji. Opredelili so se do potrebnih dopolnitev predlaganega Zakona o športu, ki bo omogočil delovanje SUSE kot nosilke univerzitetnega športa ter financiranje udeležbe študentov na športnih tekmovanjih. V naslednjem koraku pa želijo v Zakonu o visokem šolstvu jasno definirati status študentov športnikov ter njihove pravice. Poleg tega sta ŠOS in SUSA na včerajšnjem srečanju opredelila tudi druge skupne aktivnosti, namenjene spodbujanju športnega udejstvovanja – na tekmovalni kot tudi rekreativni ravni – med študenti.

ŠOS na več ravneh podpira študentski šport. S stalnim zagotavljanjem finančnih sredstev za delovanje SUSE omogočajo udeležbo študentov športnikov na mednarodnih tekmovanjih in univerzijadah. Poleg tega pa so pomembne tudi športne dejavnosti, ki jih v okviru zagotavljanja obštudijskih dejavnosti izvajajo naše organizacijske oblike – bodisi v obliki brezplačnih dejavnosti bodisi v obliki subvencioniranja različnih vadb, smučarskih kart ipd. Poleg prehrane je tudi gibanje eden od ključnih dejavnikov zdravstvene preventive, o kateri bodo v prihodnjih mesecih še aktivneje ozaveščali študente – v razširjeni akciji »Živim zdravo, študiram s polno paro!«.

Kot posebno skupino študentov, ki jim želijo nuditi vso podporo, prepoznavajo študente športnike. Tukaj bodo s poglobljenim sodelovanjem s SUSO omogočali udeležbo športnikov na državnih in meddržavnih univerzitetnih tekmovanj, v želji, da bi povečali število slovenskih študentov na tovrstnih prvenstvih. Organizaciji bosta sodelovali tudi pri oblikovanju ustreznih zakonskih podlag za izboljšanje statusa študentov športnikov v Sloveniji; na ŠOS pričakujejo, da se bo poseben status študentov športnikov urejal v novem Zakonu o visokem šolstvu.

Trenutno je v obravnavi predlog sprememb Zakona o športu. Znotraj tega si SUSA prizadeva za jasno in nedvoumno opredelitev SUSE kot nosilke univerzitetnega športnega gibanja v Sloveniji in dela mednarodnega univerzitetnega gibanja. Pri tem SUSO podpirajo vse slovenske univerze (Rektorska konferenca RS) in krovna študentska organizacija – ŠOS. Takšna opredelitev univerzitetnega športa in SUSE je bila že podana v zadnji javnosti znani različici Zakona o športu (junij 2016), ki jo je podprla skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in ne nazadnje tudi predlagatelj – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Zadnji predlog, ki je tudi v obravnavi, pa je SUSO izpustil.

SUSA pa si prizadeva za dopolnitev zakona tudi v delu, ki se nanaša na financiranje dejavnosti, in sicer tako, da bo omogočeno tudi sofinanciranje »udeležbe na univerzijadi oziroma evropskih univerzitetnih igrah ter svetovnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih, katerih nosilec je Slovenska univerzitetna športna zveza.« Letni program športa že zdaj pokriva to tematiko in vključuje del o financiranju udeležbe slovenskih študentov na mednarodnih tekmovanjih. Če Državni zbor ne bo upošteval predlaganih sprememb, bo to pomenilo konec financiranja, posledično pa bo na mednarodnih tekmovanjih lahko nastopilo manjše število slovenskih študentov, ki bi zastopali Slovenijo.

 

Dodatne informacije:
Jelena Štrbac Nemec
predstavnica za odnose z javnostmi ŠOS
e-pošta: pr@studentska-org.si
GSM: 031 338 920

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS