Sprememba pri davčni olajšavi v 2013

Državni zbor je 29. novembra 2012 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki med drugim spreminja višino študentske oziroma dijaške olajšave za leto 2013.

Zato študente in dijake, ki so državljani Republike Slovenije, opozarjamo naj bodo pozorni na višino letošnjih davčnih olajšav.

Olajšave za leto 2013 torej znašajo:

• Splošna olajšava, do katere ste upravičeni tisti študenti in dijaki, za katere starši ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, znaša v letu 2013   3302,70€.

• Dodatna splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljate tisti študenti in dijaki, ki vas starši ne uveljavljajo in vaši skupni obdavčljivi prihodki niso višji od 12.570,89€.  In sicer v primeru da znesek vaših obdavčljivih prihodkov v letu 2013 ne preseže 10.866,37€ znaša dodatna splošna olajšava 3.217,12€.

V primeru da bo skupni znesek vaših obdavčljivih prihodkov višji od 10.866,37€, vendar nižji od 12.570,89€ pa 1.115,94€.

Če presežete znesek 12.570,89€ do dodatne splošne olajšave niste upravičeni.

 

• Posebna osebna olajšava velja samo za delo preko napotnice študentskega

  1. Do posebne osebne olajšave ste upravičeni dijaki in študenti, stari do 26 let, oziroma starejši od 26 let če ste se vpisali na študij pred 26 letom in ste na dodiplomski študij vpisani manj kot 6 let, oziroma manj kot štiri leta na podiplomski

študij. Prav tako velja doba 6 let za študente enovitih magistrskih programov. Tisti, ki boste v koledarskem letu 2013 dopolnili 27 let in ste se na dodiplomski študij vpisali več kot 6 let nazaj ali več kot 4 leta nazaj na podiplomski študij ozirioma več kot 6 let nazaj na enoviti magistrski program, do posebne osebne olajšave torej niste upravičeni.

Za tiste, ki presegate dane časovne omejitve prav tako velja, da se vam po 26 letu, v primeru da presežete 88,88€ na enotno nakazilo, sproti odvede 25% akontacija dohodnine, zato vam priporočamo da, ko dopolnite 26 let, na matičnem študentskem servisu preverite, do katerih olajšav ste še upravičeni ter kdaj se vam začne sproti odvajati akontacija dohodnine za zneske višje od 88,88€.

Posebna osebna olajšava se je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini znižala iz 100% zneska splošne olajšave (kar je veljalo še v letu 2012), na 75% zneska splošne olajšave v letu 2013. V letu 2012 je posebna osebna olajšava tako znašala 3.228,45€, v letu 2013 pa 2.477,03€.

• Poleg vseh olajšav pa ne pozabite tudi na normirane stroške, ki se vam za delo preko študentskega servisa avtomatsko priznajo kot 10% olajšava.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS