Spremenjene smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21

 

Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport in Nacionalni inštitut za javno zdravje sta v sodelovanju z Rektorsko konferenco Republike Slovenije, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Univerzo v Novi Gorici, Študentsko organizacijo Slovenije, Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Sloveniji in z visokošolskim sindikatom Slovenije septembra objavila Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21. Te so bile oktobra glede na spreminjajočo se epidemiološko sliko že dvakrat dopolnjene.

 

 

 

S prvo verzijo smernic smo bili vsi študentje seznanjeni tik pred začetkom študijskega leta s strani fakultet. Glavna novost smernic je bil prehod na t. i. hibridni model, ki predvideva kombinirano izvajanje študijskega procesa (v živo in na daljavo). V zadnji verziji smernic pa se visokošolskim zavodom priporoča, da do konca novembra 2020 izvajajo študijsko dejavnost v živo zgolj v tistih delih učnih enot, ki so jih na svojih prioritetnih seznamih določili kot nujne (npr. laboratorijske vaje, klinične vaje). Sicer pa naj zavodi izvajajo predavanja v največji možni meri v virtualnem okolju. Popoln prehod na študij na daljavo zaenkrat še ni predviden.

 

 

 

Na podlagi smernic tudi učne baze ostajajo odprte za klinično usposabljanje. Izvajalci zdravstvenih dejavnosti so prejeli navodila pristojnega ministrstva glede vstopa v klinične ustanove, s katerimi morajo zavodi seznaniti svoje študente/študentke. Po trenutno veljavnih smernicah se še naprej izvajajo tudi prakse v vzgojno-izobraževalnih zavodih, pri čemer se upoštevajo specifične smernice in priporočila iz zadevnega področja, če ta obstajajo.

 

 

 

Z dnem 21. 10. 2020 je Direktorat za visoko šolstvo objavil še dodatna pojasnila k smernicam, v katerih je potrdil, da priporočila zaenkrat ostajajo nespremenjena. Prehajanje študentov med statističnimi regijami je dovoljeno, če imajo potrdilo, da gredo na vaje in se te na fakulteti dejansko izvajajo.

 

 

 

Opozoriti je treba, da bodo smernice  v najkrajšem možnem času spet prilagojene, saj je v zadnji verziji smernic izrecno zapisano, da študentski domovi ostajajo odprti, kar pa se je z zadnjim odlokom vlade že spremenilo. O vseh pomembnejših spremembah vas bomo seveda sproti obveščali.

 

 

 

Sicer pa lahko več informacij o vplivih COVID-19 na delovanje visokošolskih zavodov najdete tudi na strani Direktorata za visoko šolstvo, v kolikor pa imate glede študijskega procesa kakšno konkretno vprašanje, se lahko obrnete na študentsko svetovalnico Zveze ŠKIS (studentska.svetovalnica@skis-zveza.si).

 

 

 

 

 

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS