Štipendija za deficitarne poklice, Ad futura štipendija in štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

 

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

 

 

Pogoji za dodelitev štipendije za deficitarne poklice

 

Štipendija za deficitarne poklice se dodeli študentu, ki izpolnjuje splošne pogoje za dodelitev štipendije in se izobražuje na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja. Programi, na katerih so dijaki in študentje upravičeni do deficitarne štipendije, se določijo naknadno, glede na potrebe trga dela.

 

 

Višina štipendije za deficitarne poklice

 

Štipendija za deficitarne poklice znaša 102,40 €.

 

 

Kako do štipendije za deficitarne poklice?

 

Štipendijo za deficitarne poklice Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje študijsko leto. V razpisu je objavljena tudi vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice ter vsa ostala navodila v zvezi s pridobitvijo.

 

Za štipendijo za deficitarne poklice lahko zaprosiš kadarkoli med letom na podlagi razpisa. Priporočamo, da za štipendijo zaprosiš do konca septembra,  s čimer si zagotoviš štipendijo že za mesec oktober.

 

 

 

AD FUTURA ŠTIPENDIJE

 

Štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju izobraževanja mladih v tujini ter izobraževanja tujih državljanov v Sloveniji.

 

Dodelijo se za mednarodno mobilnost za:

  • izobraževanje,
  • študijski obisk,
  • sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

 

 

Višina štipendije:

 

Višina štipendije je odvisna od programa, ki se ga posameznik udeleži.

Več si lahko preberete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

 

 

 

ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

 

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Namen štipendiranja je spodbujati povezovanje mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu z matično domovino.

 

 

Višina štipendije:

 

Štipendija znaša 204,80 € mesečno. K osnovni štipendiji se lahko dodeli tudi dodatek za zdravstveno zavarovanje.

 

 

Kako do štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu?

 

Sklad vsako leto  objavi javni razpis za dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu, predvidoma v mesecu avgustu.

Več o štipendijah lahko najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS