Štipendije res le prvi del prihajajočega leta?

Če smo bili dva dni nazaj presenečeni nad izjavo vlade, da zaradi blokade izvajanja državnega proračuna za leto 2013 ne bo mogoče izvajati sistema subvencioniranih prevozov za dijake in študente po sedanjih cenah, nas je včerjašnja informacija šokirala toliko bolj.

Gre za izjavo, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne bo moglo zagotoviti denarja za izplačilo štipendij po prvih nekaj mesecih prihajajočega leta.

Študenti še enkrat v dveh dneh poudarjamo, da bi sredstva za izplačilo štipendij morala biti zagotovljena. Ne samo zagotovljena: v rebalansu proračuna za leto 2012 je bilo za izplačio štipendij zagotovljenih 111.651.542€, v predlogu proračuna za leto 2013 pa je za to namenjenih 88.195.041€. Še enkrat poudarjamo, da se ob neuveljavitvi proračuna na prvi dan novega leta do nadaljnjega izvršuje proračun iz prejšnjega leta. Denarja za izplačilo štipendij bi torej moralo biti več kot dovolj.

Naj poudarimo tudi, da se bo koncesijska dajatev iz študentskega dela odvajala po dogovoru iz sredine leta 2012. Mladi bomo torej v proračun (in v primeru neuveljavitve državnega proračuna za leto 2013 ne v poseben proračunski sklad za štipendije) vplačevali za štipendije več, na drugi strani pa nam grozi njihovo neizplačevanje iz proračuna. Kam naj bi šel manjkajoči del sredstev?

Dijaki in študenti se vsak dan počutimo bolj izigrane. Zvišanju cen mesečnih vozovnic (po tem, ko je bil odvzet dodatek za prevoze pri štipendijah), zamujanju z odločbami, tako pri Zoisovih kot pri državnih štipendijah, zavračanju pripadajočega dodatka za bivanje pri štipendijah, ki ne temelji na zakonskih aktih, se je sedaj pridružila tudi izjava, da štipendij ne bi bilo mogoče izplačevati.

Mladi zahtevamo, da se politične bitke za prestiž med političnimi akterji ne dogajajo na politikah mladih. Zahtevamo, da vsi javnopolitični akterji prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in posledice, ki jih ta prinašajo. Od sindikatov pričakujemo, da se borijo za pravice tistih, ki jih zastopajo, pa vendar zavedanje, da je stanje v državi slabo za vse, ne le za njihovo bazo članov. Od vlade pričakujemo, da se bori za dobrobit vseh državljanov in se temu primerno obnaša do organizacij, ki zastopa interese taistih ljudi, ki na volitvah volijo svoje politične predstavnike. Študenti smo odgovornost za lasten položaj letos prevzeli že ničkolikokrat, vselej s čutom do drugih skupin prebivalcev, državljanov Republike Slovenije. Ali ni žalostno da moramo mladi učiti starejše odgovornega obnašanja?

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS