Štipendije za deficitarne poklice v Sloveniji

Z novim šolskim letom bodo lahko dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih pridobili štipendijo za deficitarne poklice. S temi štipendijami želi država spodbujati vpise na programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Skupna višina razpisanih sredstev za šolsko leto 2015/2016 znaša 1,2 milijona evrov, kar omogoča dodelitev do 1.000 štipendij. Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 evrov mesečno. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je danes na spletni strani www.sklad-kadri.si objavil razpis za pridobitev štipendije za poklice.

S štipendijami za deficitarne poklice želijo:

– zagotavljati ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
– spodbujati vpis na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
– spodbujati vpise v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

Vloga za prijavo na razpis za dodelitev štipendije za deficitarne poklice bo objavljena 24. 8. 2015 ob 9:00 uri na spletni strani sklada. Od takrat dalje do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015 se lahko vlagatelji prijavijo na razpis.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS