Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2015

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2015 (199. javni razpis). Prijave so odprte do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2016. Prijavijo se lahko višješolske oziroma visokošolske izobraževalne ustanove v RS ali Erasmus konzorcij za prakse oz. študij, ki bodo pridobljena sredstva v obliki Erasmus štipendije izplačali svojim študentom, ki v okviru programskega leta 2015 odhajajo na Erasmus mobilnost.

Na javni razpis za štipendiranje študijskih obiskov šudentov v okviru programa Erasmus+ lahko sredstva pridobijo višješolske oziroma visokošolska izobraževalna enota v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje, pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje. Razpis ni namenjen fizičnim osebam, temveč izobraževalnim institucijam.

Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: »Ad futura – Erasmus+ 2015 (199. JR)« ter nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici).

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, so navedeni na spletni strani sklada ter v celotnem besedilu razpisa. Na spletni strani je na voljo tudi prijavnica.

 

 Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS