Študenti protestno zapustili sejo

Študenti in nekateri drugi člani Sveta RS za visoko šolstvo so zaradi več razlogov protestno zapustili sejo Sveta in s tem povzročili nesklepčnost. ŠOS obžaluje pomanjkanje dialoga s pristojnim ministrstvom.

V sredo 28.11. 2012 je potekala 10.redna seja Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije, kjer je bila glavna točka obravnave novela zakona o visokem šolstvu. Že na začetku seje ni bilo jasno katero gradivo bi Svet moral obravnavati, saj so člani Sveta po elektronski pošti prejeli novelo zakona z datumom 3.9.2012, na sami seji pa je člane pričakalo popravljeno gradivo iz dneva 20.9.2012. Po uvodnem nagovoru Ministra za izobraževanje in vršilca dolžnosti direktorja direktorata za visoko šolstvo je postalo jasno, da se bomo pogovarjali tudi o vloženih amandmajih, ki pa jih sploh ni bilo med gradivi. Že to je dovolj jasen znak o neodgovornem ravnanju vodstva Sveta in Ministrstva za izobraževanje, ki bi gradivo moralo ustrezno zagotoviti. Po koncu razprave je predsedujoči želel na glasovanje dati sklep, ki ni imel nobene povezave z obravnavano novelo zakona, na kar smo študentje tudi opozorili. V znak konstruktivnega dialoga smo poskušali vložiti sklep, ki smo ga pripravili sami, vendar smo bili strani predsedujočega žal preslišani, našega sklepa pa ni želel dati na glasovanje, s čimer je jasno kršil pravilnik o delovanju Sveta. Študentje smo ob tem zgroženo protestirali in opozorili na neodgovorno ravnanje predsedujočega, kljub temu pa smo žal naleteli na gluha ušesa. V znak nezadovoljstva z delovanjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije, kot strokovnega posvetovalnega organa, smo študentje iz Študentske organizacije Slovenije, med katerimi sta tudi dva aktivista Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, skupaj z nekaterimi drugimi člani Sveta za visoko šolstvo, protestno zapustili sejno dvorano.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS