Študentski klubi Slovenije izvolili novo vodstvo Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Ljubljana, 21. november 2011 – V soboto, 19. 11. 2011, je na Bledu potekala 38. redna skupščina Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Zveze ŠKIS, kjer so svetniki posameznih študentskih klubov izvolili novo vodstvo Zveze ŠKIS, obenem pa potrdili tudi priključitev novega kluba, Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca.

V soboto, 19. 11. 2011, so se na Bledu srečali predstavniki vseh 51. študentskih klubov Slovenije s statusom ŠOLS, ki so na 38. redni skupščini Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS zaupali mandat novi ekipi, poleg tega pa so potrdili tudi priključitev novega kluba, in sicer Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca. Mesto predsednika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS je tokrat že drugo leto prevzel Matic Sušnik, ki ga je soglasno podprlo vseh 41 prisotnih svetnikov.
Skupaj s predsednikom bo Zvezo ŠKIS in Svet ŠOLS v okviru Glavnega odbora vodila izredno motivirana ekipa mladih aktivistov.  Za podpredsednico Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS ter predsednico Varnostnega sveta je bila izvoljena Kaja Dekleva, za administratorja Matevž Straus, za blagajnika pa Tibor Derganc. Vodja Odbora za socialo in zdravstvo je postala Jasmina Zahirovič, vodja Odbora za visoko šolstvo Timotej Vitez, vodja Odbora za mednarodno sodelovanje Adisa Dizdarević, vodja Odbora za dijake pa Martin Retelj. Za člana Glavnega odbora  so svetniki izvolili Tadeja Levičarja. Skupaj z glavnim odborom pa so svetniki izvolili tudi člane Nadzorne komisije, Varnostnega sveta in Skupine za oblikovanje dodatnih pogojev Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.
Matic Sušnik, ki poudarja pomembnost medsebojnega sodelovanja vseh lokalnih študentskih klubov,  si prizadeva predvsem za izobraževanje aktivistov in prenos znanja na nove predstavnike: »Premišljene odločitve, dobro vodenje in jasni cilji, tako Zveze kot tudi študentskih klubov, bodo naši vse nacionalni organizaciji tudi v prihodnje lahko odpirali mesto zagovornika študentovih pravic in zadovoljevanja njegovih potreb.«

 

Skupaj z novim vodstvom pa so svetniki sprejeli še eno pomembno odločitev, in sicer potrdili priključitev novega študentskega kluba s statusom ŠOLS, Kluba Ruš, Selnice in Lovrenca. Tako imamo sedaj v Sloveniji 52 študentskih klubov s statusom ŠOLS ter dodatnih 5 pridruženih članov.

Kontaktna oseba:

Sanja Kropec – odnosi z javnostmi
E-pošta: sanja.kropec@skis-zveza.si
Telefon: 031 590 060

SM_21_11_2011_ZvezaSKIS.docx

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS