Svet za študentska vprašanja podpira predlog ZViS-1

Na včerajšnji drugi seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja so člani obravnavali predlog novega zakona o visokem šolstvu. Vsi prisotni so se strinjali, da je predlog zakona o visokem šolstvu korak v pravo smer, saj je celostna in sistemska ureditev področja nujna. Zato so podprli umestitev predloga v vladno in parlamentarno proceduro.

Predlog ZViS-1 je v večji meri usklajen z vsemi deležniki Sveta za študentska vprašanja, zato so člani Sveta danes podprli njegovo umestitev v vladno in parlamentarno proceduro.

Kljub temu pa ostaja še nekaj odprtih vprašanj, o katerih bodo člani Sveta v prihodnje še razpravljali. Gre zlasti za razmerje med številom mest, ki jih fakultete razpišejo za posamezen študijski program, za brezplačni in plačljiv študij. ŠOS še vedno vztraja, da dovoljeni obseg plačljivega študija ne sme presegati 20 odstotkov glede na število vpisanih študentov na brezplačni študij. Predsednik Sveta, dr. Pikalo je študentom zagotovil, da bodo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) možnosti o morebitnem nižjem deležu ponovno preučili, tekom postopka sprejemanja ZViS pa bodo na ŠOS aktivno sodelovali.

Obravnavan je bil tudi nov predlog sistema financiranja, ki ga predlog ZViS vpeljuje. Predstavniki študentov menijo, da bilo potrebno povečati sredstva, namenjena za motivacijo institucij za razvoj kakovosti, ki so po mnenju ŠOS prenizka.

Predstavniki MIZŠ in ŠOS so se dogovorili za nadaljevanje procesa dopolnitev ZViS-1 s ciljem, da se področje visokega šolstva optimalno uredi za vse ključne deležnike.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS