Svetovni dan človeške solidarnosti

20. december

 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2005 razglasila 20. december za svetovni dan medčloveške solidarnosti. Z deklaracijo je definirala solidarnost kot temeljno in univerzalno vrednoto, ki bi morala vladati v medčloveških odnosih 21. stoletja. Dan solidarnosti nas opominja, da je svet ranljiv in da veliko prebivalcev živi v stiski, pomanjkanju in revščini.

 

 

 

Solidarnost. Beseda, ki jo danes le redko kje preberemo, le redko kdaj izrečemo, še manjkrat pa udejanjimo. V svetu individualizma, kapitala in hlepenja po še več te pozivam, da najdeš mesto tudi za solidarnost. Ta svet lahko spremenijo samo srčni ljudje, ki verjamejo v moč delati dobro, v smisel življenja in človeško dobroto, ki še obstaja in tako zelo osrečuje ljudi v pomanjkanju. Pomembno je, da se zavedamo, da se solidarnost ne zgodi kar sama po sebi. Za solidarnost se moramo odločiti, v svoji notranjosti, v svojem srcu!

 

 

 

Kaj je svetovni dan človeške solidarnosti?

 

To je dan za praznovanje naše enotnosti v raznolikosti, je dan, da opomnimo vlade, naj spoštujejo svoje zaveze mednarodnim sporazumom. Je dan za ozaveščanje javnosti o pomenu solidarnosti in dan za spodbujanje razprave o načinih spodbujanja solidarnosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, vključno z izkoreninjanjem revščine. Predvsem pa gre za dan ukrepov za spodbujanje novih pobud za izkoreninjenje revščine. Je priložnost za vpeljavo sprememb, ki jih je svet potreben.

 

 


»Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.« Ghandi


 

 

Kaj je solidarnost?

 

Ljudje si na podlagi izkušenj gradimo definicije sveta okoli nas, zato solidarnost za vsakega človeka pomeni nekaj drugega. Ob združevanju različnih definicij je European Solidarity Corps Resource Center povzela koncept solidarnosti s štirimi temelji (empatija, aktivno državljanstvo, človekove pravice in inkluzija) in sedmimi podkoncepti (socialna pravičnost, enakost priložnosti, podpora, opolnomočenje skupnosti, aktivna participacija, prostovoljstvo, odgovornost). Razumevanje solidarnosti nam pomaga pri razumevanju drug drugega, saj solidarnost danes potrebujemo bolj kot kadarkoli prej.

 

 

 

Pomembnost solidarnosti

 

Dogovor za trajnostni razvoj je fokusiran na ljudi in planet. Podkrepljen je s človekovimi pravicami in globalnim partnerstvom, odločen dvigniti ljudi iz revščine, lakote in bolezni. Tako je agenda boljše prihodnosti zgrajena na temeljih globalnega sodelovanja in solidarnosti. Solidarnost je ena temeljnih vrednot mednarodnih odnosov v 21. stoletju. Tisti, ki trpijo ali imajo najmanj koristi, si zaslužijo pomoč tistih, ki imajo največ. Zato je v kontekstu globalizacije in izziva naraščajoče neenakosti krepitev mednarodne solidarnosti nepogrešljiva. Sedanja večplastna kriza je lahko lepa priložnost za vsakogar, da v dejanjih uresniči svojo solidarnost do ubogih in socialno deprivilegiranih, pa naj bo to v lastnih družinah ali pa v družbi.

 

 

 

Kako biti solidaren?

 

Biti trdna podpora drugemu, kadarkoli si to lahko. Solidarni ljudje skrbijo drug za drugega in lahko pričakujejo pomoč, ko jo potrebujejo. Solidaren si lahko na vsakem koraku; že pri pouku lahko sošolcu razložiš, kar ne razume, se nasmehneš nekomu, ki je žalosten, doma pomagaš obremenjeni mami, starejšemu odpreš vrata v trgovini, odstopiš sedež nosečnici …  Skupno vsem dejanjem je, da se ob tem dobro počutiš.

 

 

K solidarnosti najbolj prispevamo z lastnim zgledom. Tako z majhnimi koraki pripomoremo h krepitvi solidarnosti. Že z majhno pozornostjo lahko marsikaj narediš in spremeniš.

 

 

Članek zaključujem z mislijo ameriške antropologinje Margaret Mead, ki pravi:

 

»Nikoli ne dvomite, da lahko majhna skupina premišljenih, predanih državljanov spremeni svet: pravzaprav je to edina stvar, ki je kadarkoli uspela.«

 

 

 

 

 

Nika Hrovat

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS