Svetovni dan človeške solidarnosti

Biti solidaren pomeni biti v oporo sočloveku na kakršen koli način. Solidarnost se v ljudeh izraža že z najmanjšimi in na videz nepomembnimi dejanji. Solidarnost je v malih dejanjih, ko pomagamo sošolcu pri učenju ali ko pomagamo izgubljenemu neznancu najti pot do cilja, kot tudi v večjih oblikah nudenja pomoči, ko dobrodelne organizacije pomagajo ljudem v stiskah. Nudenje nesebične pomoči, medsebojna naklonjenost in podpora gradijo bistvo koncepta človeške solidarnosti.

 

 

 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2005 20. december razglasila za svetovni dan človeške solidarnosti. Na ta dan se po vsem svetu spominjamo solidarnosti kot načina boja proti globalni revščini in zavzemanju za ekonomski in družbeni napredek. V Sloveniji je ta dan priložnost za razmislek o pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom.

 

 

 

Letošnje leto se končuje v znamenju stiske. Epidemija koronavirusa je milo rečeno spravila svet na kolena. Zato je še toliko bolj pomembno, da v teh težkih časih stopimo skupaj in si med seboj pomagamo. V ta namen se je oblikoval projekt Empatični december, ki se letos izvaja prvič v sodelovanju s skupino Psihomoč in projektom Kako si? (Društvo študentov psihologije Slovenije), s projektom V odsevu (Društvo študentov medicine Slovenije) ter z Zavodom Empatiko, ki je pobudnik in glavni organizator akcije. Projekt je zasnovan na podlagi želje po izboljšanju kvalitete življenja tistih ljudi, ki živijo v stiski. V sklopu projekta se zbirajo donacije za otroke in mladostnike, ki so vključeni v projekt Botrstvo pod okriljem ZPM Ljubljana – enota Moste-Polje, in so zaradi epidemije in finančne krize izgubili svoje botre. Sredstva se zbirajo skozi celotno trajanje projekta, in sicer od 23. 11. do 23. 12. 2020. Prav tako so v sklopu projekta zasnovani 4 spletni dogodki na temo ozaveščanja o duševnem zdravju in kaj lahko vsak posameznik naredi na tem področju. Prvi trije dogodki so se že uspešno zaključili, zadnji pa se bo odvijal v torek, 22. 12. 2020.

 

 

 

Treba je izpostaviti, da se kakovost družbe ne meri samo po njeni gospodarski uspešnosti, temveč tudi po tem, kako znamo poskrbeti za najšibkejše. Vsak dan je nova priložnost, da posameznik udejanji svojo solidarnost do ubogih in socialno prikrajšanih, pa naj bo to v krogu družine ali pa v družbi.

 

 

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS